Wilt u werken met het CRM onderdeel vanuit UNIT4 Multivers Extended zelf? Of snel de koersinformatie van uw aandelen bekijken? Het is mogelijk om webpagina’s weer te geven binnen UNIT4 Multivers Extended, zonder het programma te verlaten.

U kunt tevens programma’s plaatsen in een hoofdtak, zonder ze eerst in een submap onder te brengen.

Systeem | Toegang -> Menusamenstelling

Creëer een eigen menu of kopieer een standaardmenu. Pas het menu aan naar wens. Selecteer het zojuist aangemaakte menu door er éénmaal op te klikken.

U hebt vervolgens de mogelijkheid om ofwel een programma te selecteren dat in de hoofdtak opgenomen wordt ofwel een webpagina. Deze webpagina wordt vervolgens binnen het menu van UNIT4 Multivers Extended zelf weergegeven.

Indien u eerst een submap aanmaakt in het hoofdmenu hebt u niet meer de mogelijkheid om een webpagina in UNIT4 Multivers Extended te tonen, maar kunt u kiezen voor ‘extern’, waardoor de webpagina in een nieuw venster wordt weergegeven.

Het resultaat kan vervolgens zijn:

CRM

Indien u gebruik maakt van UNIT4 Multivers Extended CRM, dan kunt u in plaats van een website-adres in te vullen de volgende verwijzing in het adresveld opnemen:  [CRM]

Dit resulteert in het volgende:

LET OP: indien u webpagina’s opneemt in menu’s dient u zich ervan bewust te zijn dat de gebruikers ook over een internetverbinding dienen te beschikken.