Binnen Unidis is service een van de belangrijkste pijlers.
Elke dag zetten we ons beste beentje voor om onze klanten zo optimaal mogelijk te helpen.

Maar hoe ervaart de klant onze dienstverlening?

Om hier inzicht in te verkrijgen zijn we bij Unidis in samenwerking met RVS Marketing een klanttevredenheidsonderzoek gestart in de vorm van een digitale enquête.
Deze enquête wordt steekproefsgewijs verstuurd naar onze Multivers klanten.

Onder de deelnemers wordt iedere week een Bol cadeaubon verloot t.w.v. € 100. De winnaars worden bekendgemaakt via ons LinkedIn kanaal.

Met de resultaten gaan we vervolgens aan de slag. Uiteindelijke doel is onze dienstverlening nog beter te later aansluiten aan de wensen van de Multivers gebruiker!