Bij het invoeren van de uren in de Urenregistratie is er een zogenaamde ‘Urenhulp’ beschikbaar gekomen. Als u hiervan gebruik maakt kunt u de begin- en de eindtijd van een activiteit opgeven. Unit 4 Multivers berekent dan de tijdsduur en plaatst die in de kolom ‘Aantal’. Bij het toevoegen van een regel op dezelfde dag/datum neemt de urenhulp de eindtijd van de vorige regel als begintijd. Dat kan gemakkelijk zijn voor het invoeren van de uren.

Bij het invoeren van de tijden in de urenhulp (de kolommen Begintijd en Eindtijd) kunt u de tijden selecteren.

U kunt de tijden ook zelf intypen. Daarbij gebruikt Unit 4 Multivers de gewenste notatie zodra de opgegeven tijd herkend wordt. Als u bijvoorbeeld 730 typt, maakt Unit 4 Multivers daar zelf 7:30 van. Op hele uren kunt u zelfs volstaan met alleen een ‘7’ voor 07:00 of ’14’ voor 14:00. Let wel, de tijden worden in de 24-uursnotatie gebruikt.