In enkele info-programma’s (bijvoorbeeld: ‘Info grootboek’ en ‘Info crediteuren’) kunt u de gegevens opvragen in de vorm van grafieken. U hebt dan diverse mogelijkheden om de getoonde informatie te presenteren en u kunt de informatie vanuit verschillende invalshoeken opvragen. De cijfers / bedragen op de y-as van de grafiek passen zich automatisch aan de hoogte van de te tonen gegevens aan zodat de gegevens het best tot hun recht komen.

1. Klik in het betreffende info-programma op [Grafiek]. Deze knop is bij een aantal programma’s alleen actief op sommige tabbladen. De grafiek wordt dan direct getoond met de laatste gebruikte instellingen. Op het scherm wordt uitleg gegeven over de kleuren die in de grafiek gebruikt worden.
2. Soms kunt u met ∑ aangeven of de grafiek de bedragen per periode moet tonen of de cumulatieve bedragen. In het laatste geval krijgt u inzicht in de trend die zich aan het ontwikkelen is.
3. Voor grootboekrekeningen waarvoor een budget/prognose ingevoerd is, kunt u nog aangeven of u het oorspronkelijke budget of de eerste of tweede bijstelling wilt opvragen
4. Klik op [Instellingen] om de grafische presentatie aan te passen. U kunt het soort grafiek wijzigen, de gebruikte kleuren aanpassen.

Aanpassen van de grafiek
Wijzigingen in de instellingen van de grafiek worden direct getoond in het kleine voorbeeldvenster in de linker bovenhoek.

Weergave
1. Type. Selecteer het type grafiek waarmee u de gegevens wilt tonen. De grafiek die u het beste kunt gebruiken, is afhankelijk van het soort gegevens dat u wilt tonen. Probeer verschillende types grafieken uit en selecteer het type waarin de gegevens het duidelijkst naar voren komen
2. Hulplijnen. Geef aan of u de horizontale en verticale hulplijnen op het scherm wilt zien. Deze lijnen maken het makkelijker om te verwijzen naar de x- en y-as, maar kunnen soms ook verwarrender werken
3. Gemiddelde tonen (alleen bij grafiek van het type ‘2D-lijn’). Na deze keuze wordt ook het gemiddelde in de lijngrafiek opgenomen
4. 3D-effect. Hiermee geeft u de 3-dimensionale grafieken een echt 3D schaduweffect. De grafieken worden dan schuin van boven getoond.

Achtergrond-bitmap
U kunt een zelfgekozen bitmap, bijvoorbeeld een bedrijfslogo, als achtergrond gebruiken voor de grafiek. De bitmap moet de extensie ‘.bmp’ hebben.
1. Selecteren. Klik op [Selecteren] om de bitmap te zoeken. U kunt de directory en de naam selecteren
2. Soort. Hiermee geeft u aan op welke wijze de bitmap achter de grafiek geplaatst moet worden. Zo kunt u de bitmap passend maken of meerdere malen op de achtergrond. Met de keuze ‘Geen’ maakt u de bitmap onzichtbaar.

Kleuren
Hier kunt u de gebruikte kleuren instellen. Voor ieder onderdeel van de grafiek kunt u een veelheid van kleuren kiezen. Gebruik voor de achtergrond en de categorieën goed te onderscheiden kleuren.
1. Achtergrond. De kleur waartegen de grafiek getoond wordt. Neem bijvoor beeld een neutrale kleur als ‘lichtgrijs’
2. Categorie 1 t/m 3. Een lijn of een reeks staven die bijvoorbeeld de periodetotalen in het huidig en vorig boekjaar tonen, worden beschouwd als een categorie. Neem hiervoor kleuren die goed afsteken tegen de achtergrond. In het voorbeeldvenstertje kunt u het effect van de gekozen kleuren vooraf controleren.