Afschriften hoeft u alleen handmatig in te boeken als u geen gebruik maakt van het telebankieren. Houd het bankafschrift bij de hand als u het afschrift gaat inboeken.
1. Start het programma ‘Invoeren financiële mutaties’
2. Selecteer het bankboek waarvan u het afschrift ontvangen hebt
3. Vul de transactiegegevens in en voeg de mutatieregel toe. Vul in de kolom ‘Document’ desgewenst het interne factuurnummer in. De kolom ‘Datum’ is de factuurdatum
4. Open de subadministratie ‘Debiteuren’ en zoek de openstaande post waarvoor u de (gedeeltelijke) betaling ontvangen hebt, of open de subadministratie ‘Crediteuren’ voor het inboeken van een betaling die u gedaan hebt
5. Selecteer de openstaande post en vul eventueel het eindsaldo van het afschrift. De saldovelden zijn alleen actief als de optie ‘Saldocontrole Bank- en giro dagboeken’ actief is.
6. Bij betalingsverschillen op een factuur kunt u door op het pictogram ‘Factuurdetails’ te drukken, aangeven of het verschil afgeboekt moet worden als betalingsverschil. Als het verschil niet mag worden afgeboekt, blijft er een openstaande post bestaan voor het restantbedrag.
Na het bevestigen van de geselecteerde openstaande posten wordt de mutatie geboekt. Als omschrijving worden het nummer van de debiteur / crediteur en de factuur ingevuld.