Het kan, om diverse redenen, soms nodig zijn om een betaalopdracht te annuleren.
Dit is mogelijk in Unit 4 Multivers. Ga hiervoor naar het bankboek waarvoor de betaalopracht is gemaakt en ga naar het tabblad ‘Betaalopdtrachten’ Klik hier op de eerste regel in de kolom ‘Batchnummer’.

Druk nu op F4 of dubbelklik met de muis in de kolom ‘Batchnummer’. Er verschijnt nu een overzicht van betaalbatches. Selecteer hier een van de betaalbatches en kies voor de knop ‘Storneren’.  Kies hierna voor ‘OK’ en kies in het bankboek voor de knop Opslaan (het diskettesymbool). De betaalopdracht is nu verwijderd. Indien gewenst kunnen dezelfde crediteurenposten opnieuw betaalbaar gesteld worden.