Kan er een boeking gemaakt worden waarbij alleen het btw-bedrag geboekt wordt en geen (factuur)bedrag en waarbij de boeking in de btw-aangifte wordt meegenomen en op de grootboekrekening van de btw wordt gezet? Het (factuur)bedrag is gelijk aan het bedrag van de btw.

Het is mogelijk om alleen het btw-bedrag te boeken, waarbij dit bedrag dan ook in de btw-aangifte wordt meegenomen. Dit bedrag wordt ook op de grootboekrekening van de btw geboekt. Het (factuur)bedrag is gelijk aan het bedrag van de btw.

In het dagboek van verkoop of inkoop kan dit op de volgende manier geboekt worden:
1. Open het Inkoop-of Verkoopboek
2. Selecteer een Crediteur of Debiteur
3. Klik vervolgens op de knop btw-aangifte. Er wordt niets op regelniveau geboekt.
4. Vul op het tabblad Recapitulatie in de kolom btw het bedrag in bij het betreffende btw-percentage.
5. Klik vervolgens op OK.
6. Sla vervolgens de inkoop-of verkoopboeking op.
De journaalpost van deze boeking ziet er als volgt uit:

Inkoopboek
Te vorderen btw
Aan Crediteuren

Verkoopboek
Debiteuren
Aan te betalen btw

In de dagboeken van Kas, Bank, Giro en Memoriaal kan dit op de volgende manier geboekt worden:
1. Open een van de dagboeken Kas, Bank, Giro of Memoriaal
2. Selecteer op het tabblad Mutaties een grootboekrekening, bijvoorbeeld een tussenrekening (er wordt niets op deze rekening geboekt!).
3. Selecteer in de kolom btw-percentage het gewenste percentage.
4. Dubbelklik in de kolom btw-bedrag of klik met de rechtermuisknop in de kolom btw-bedrag en kies voor selecteren. De btw-specificatie wordt opgestart.
5. Vink de soort transactie aan: Inkoopfactuur (btw-vak 5B) of Verkoopfactuur (btw-vak 1A of 1B) en vul het bedrag bij btw in. Het vinkje aangepaste btw-aangifte wordt automatisch geactiveerd. Dit is correct.
6. Klik vervolgens op OK.
7. Sla vervolgens de boeking op.

De journaalpost van deze boeking ziet er als volgt uit:
Inkoopfactuur (bedrag in de kolom Betaald):
Te vorderen btw 100
Aan bank 100
Aan tussenrekening 0

Verkoopfactuur (bedrag in de kolom Ontvangen):
Bank 100
Tussenrekening 0
Aan te betalen btw 100