Via menu ‘Onderhoud | Projecten | Projecten’ tabblad Communicatie is het mogelijk een projectadres op te geven. Via menu ‘Onderhoud | Debiteuren’ tabblad basis I en tabblad adressen heb je ook de mogelijkheid adressen vast te leggen op debiteurniveau. Welke adresgegevens worden er door Unit 4 Multivers gebruikt bij het factureren van een project?

Het adres op tabblad ‘Basis I’ in het onderhoud van de debiteur wordt gebruikt als factuuradres. Het projectadres zoals bekend in het onderhoud van het project wordt gebruikt als afleveradres. Indien er geen projectadres bekend is, zal Unit 4 Multivers geen afleveradres afdrukken op de factuur. Ook niet als er wel een afleveradres bekend is in het onderhoud van de debiteur op het tabblad ‘Adressen’.