Bij het afschrijven van een activum wordt de totale boekwaarde in één keer afgeschreven.

De reden hiervan is dat er bij de Bedrijfparameters is ingesteld dat er afgerond moet worden op de Boekwaarde. Vervolgens is er bij de Hoofdgroepen niet ingegeven op welk bedrag dit moet gebeuren (1,5, 50 of 200 euro). Bij het afschrijven zal Unit 4 Multivers er nu voor zorgen dat de boekwaarde naar beneden wordt afgerond. Omdat niet aangegeven is hoe er afgerond moet worden, wordt de boekwaarde naar beneden afgerond op 0 euro. Dit betekent dat alles in één keer wordt afgeschreven.

Dit probleem wordt verholpen door via Onderhoud | Algemene gegevens | Vaste Activa het afrondingsbedrag bij de Hoofdgroep aan te passen.

 

Download handleiding

Bekijk de video