Bij het aanmaken van een nieuwe administratie is de soort ‘Demonstratiebedrijf’ grijs en dus niet te selecteren. In UNIT4 Multivers dient via het menu ‘Extra | Opties’ op het tabblad ‘Directories’ een directory opgegeven te worden waar de script bestanden staan voor het aanmaken van een nieuwe database. Zie de optie ‘Scriptdirectory voor aanmaken database’.

Indien er helemaal geen scriptdirectory is opgegeven of de gebruiker onder Windows geen of onvoldoende rechten heeft op de opgegeven directory, dan is de soort ‘Demonstratiebedrijf’ grijs bij het aanmaken van een nieuwe administratie.

Standaard is de scriptdirectory:
C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\Scripts