Vanaf versie 8.1.0 is bij de aangepaste btw-aangifte in het Inkoopboek nu ook de niet-aftrekbare btw op het tabblad ‘Recapitulatie’ zichtbaar. Bij het Inkoopboek werd de niet-aftrekbare btw niet  juist aangegeven in het scherm ‘Btw-aangifte’, onder de knop.

De journalisering verliep wel juist.
Om ook het bedrag aan Niet-aftrekbare btw juist aan te geven bij een aangepaste btw-aangifte, is voor het Inkoopboek de kolom Niet-aftrekbaar toegevoegd.