Per 1 april 2022 zullen er een aantal diensten stoppen en dat betekent mogelijk impact voor de manier waarop je met Multivers werkt. Ondanks meerdere communicatiemomenten zien we dat er nog met regelmaat gebruik wordt gemaakt van deze diensten. Wij adviseren je daarom indien je gebruik maakt van API integraties onderstaand bericht goed te lezen.

Definitief einde WCF

Per 1 april 2022 zal de ondersteuning op WCF definitief stoppen. Dit betekent dat deze technologie niet langer ingezet kan worden voor koppelingen. Het WCF-portal zal per 1 april 2022 worden uitgeschakeld op de Multivers Online en Boekhoud Gemak-omgeving. Koppelpartners die nog gebruikmaken van WCF kunnen gebruikmaken van de WebAPI-technologie. Ook is WCF uit de installatieset van de API gehaald sinds versie 2.2.1.6. De Native API voor on-premise integraties blijft uiteraard nog wel beschikbaar.

Web API-versie 1.10.x

Per 1 april 2022 zal ook de ondersteuning op een aantal versies van de WebAPI gaan stoppen. Dit betekent dat deze technologie niet langer ingezet kan worden voor koppelingen. De WebAPI 1.x versies zullen per 1 april 2022 worden uitgeschakeld op de Multivers Online en Boekhoud Gemak omgeving. Partners die nog gebruik maken van deze versies kunnen gebruikmaken van de nieuwste WebAPI versie 2.2.x

Einde ‘unit4’ URL’s WebAPI

Zoals Software Gemak / Exact in haar nieuwsbrief van mei 2021 heeft aangegeven, zijn door de acquisitie van Unit4 Bedrijfssoftware door Exact de URL’s voor de WebAPI gewijzigd. Hier bent u door Software Gemak / Exact middels de nieuwsbrief van de begin december nogmaals op gewezen. Per 1 april 2022 zullen de alle Multivers en/of Boekhoud Gemak gerelateerde URL’s van omgevingen waarin unit4 nog in de domeinnaam voorkomt definitief niet meer beschikbaar zijn. Dit betreft de volgende URL’s:

Oude URL Nieuw URL
Productie API 2.2.1 https://api.online.unit4.nl/V221 https://api.multivers.nl/V221
https://api.boekhoudgemak.nl/V221
Productie API 2.2 https://api.online.unit4.nl/V22 https://api.multivers.nl/V22
https://api.boekhoudgemak.nl/V22
Productie API 2.1 https://api.online.unit4.nl/V21 https://api.multivers.nl/V21
https://api.boekhoudgemak.nl/V21
Sandbox API 2.2.1 https://sandbox.api.online.unit4.nl/V221 https://sandbox-api.multivers.nl/V221
https://sandbox-api.boekhoudgemak.nl/V221
Sandbox API 2.2 https://sandbox.api.online.unit4.nl/V22 https://sandbox-api.multivers.nl/V22
https://sandbox-api.boekhoudgemak.nl/V22
Sandbox API 2.1 https://sandbox.api.online.unit4.nl/V21 https://sandbox-api.multivers.nl/V21
https://sandbox-api.boekhoudgemak.nl/V21

 

Wijzigingen ODBC-koppeling Multivers Online per 1 april 2022

Vanwege de veranderde URL’s dien je ook zaken te wijzigen in een eventuele ODBC-koppeling met Multivers Online. Lees hier meer.