Wholesale SP6 update 97 is verschenen.

Onderstaande verbeteringen en uitbreidingen zijn in deze update opgenomen. Dit mede naar aanleiding van de door jullie ingevoerde ideas.

 • Importeren van een voorontvangst
 • Kolommenbalans met extra toggle ‘incl. beginbalans’
 • Opslaan van filters in een informatieprofiel
 • Verbeteringen koppeling genesisWorld
 • Afdrukgegevens op magazijnbon:
  • NAW gegevens contante betaling
  • Telefoonnummer contactpersoon
 • Instellingen bewaren van de querykaart
 • Slim4 V2 status assemblageopdracht ‘aangemaakt’ toegevoegd aan purchase order bericht
 • Inkoopkorting vastleggen bij eenmalig product

Bekijk hier het overzichtsdocument

Ideas portaal van Kerridge

Heb je een mooi idee ter verbetering van Wholesale? Leg dit vast als een idee op het Ideas Portaal! Je kunt ook je stem uitbrengen op door anderen ingebrachte ideeën, om daarmee het nut en de wenselijkheid voor jou als gebruiker aan te geven. Vanuit het Wholesale logo links bovenin je software pakket kom je rechtstreeks in het Ideas Portaal terecht.

Dien hier je ideeën in voor Wholesale ERP: https://ideas.wholesale.kerridgecs.nl/.