Wholesale SP6 update 107 is verschenen.

Onderstaande verbeteringen en uitbreidingen zijn in deze update opgenomen. Dit mede naar aanleiding van de door jullie ingevoerde ideas.

 • Conditionele opmaak: kleur legenda
 • Afvalfonds SUP regelgeving
 • Hänelsoftkoppeling
 • Integratie genesisWorld CRM
 • Verkoopcontract aanpassingen
  • Verlengen einddatum
  • Product vervangen
  • Frequentie voorzet
  • Afroep verkooporderinformatie
 • REST API colli: omschrijving collo kunnen onderhouden
 • Kleine gewijzigde toepassing in Parameters verkoop voor de bepaling van staffel- productgroepen
 • Rapportage Historische grootboekmutaties: verdichten grootboekrekeningen
 • Meerdere prijslijsten per debiteur: informatieprofiel Klantkaart
 • Rekeningoverzicht: notities openstaande posten afdrukken en vrije debiteurteksten
 • Gebruikersparameter: “Dubbele orderreferentie waarschuwing”.
 • Kleine aanpassing op raapscenario’s en grijpmaximum
 • Parameter in ordersoorten “Opnieuw afdrukken na belangrijke wijziging”
 • Optimalisatie verkoopcontracten:
  • Wijzigen einddatum
  • Standaard frequentie voorzetten bij abonnement
  • Producten vervangen
  • Schermen resizable
  • Overzicht contractregels toegevoegd en sorteerbaar op elke kolom
  • Sortering contractregels
  • Tonen van ordernummers
 • Melding afwijkend afleveradres bij overnemen verkoopofferte
 • Voorontvangst: overnemen inkooporderregelinstructie of regeltekst
 • Factureren orders: keuze uit typen geblokkeerde orders
 • Toevoeging ‘Verdelen vrije voorraad naar verkooporders en assemblagecomponenten’ in één programma
 • Afdrukken inkooporder regelinstructie op goederenontvangst
 • Aanpassing verkoopordervoltooischerm

Bekijk hier het overzichtsdocument

Ideas portaal van Kerridge

Heb je een mooi idee ter verbetering van Wholesale? Leg dit vast als een idee op het Ideas Portaal! Je kunt ook je stem uitbrengen op door anderen ingebrachte ideeën, om daarmee het nut en de wenselijkheid voor jou als gebruiker aan te geven. Vanuit het Wholesale logo links bovenin je software pakket kom je rechtstreeks in het Ideas Portaal terecht.

Dien hier je ideeën in voor Wholesale ERP: https://ideas.wholesale.kerridgecs.nl/.