Multivers versie 12.2.1.15 is in januari beschikbaar gekomen.

Dit is een belangrijke update, want hierin is de taxonomie van 2022 opgenomen: de belastingregels voor het nieuwe jaar. Ook is er dit jaar iets gewijzigd in de Intrastat aangifte aan het CBS, waarin deze nieuwe versie voorziet.

Werk je online dan is je omgeving automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Werk je offline, met lokaal geïnstalleerde software? Dan kun je de nieuwe versie bij ons aanvragen door een bericht te sturen naar service@unidis.nl.

Hieronder lees je meer over de aanpassingen in deze versie.

In dit release notes document vind je behalve alle info over deze versie ook info over de eerdere versies.

Taxonomie 2022

Er kan aangifte omzetbelasting, suppletie omzetbelasting en opgaaf intracommunautaire prestaties
(ICP) voor het boekjaar 2022 worden gedaan aan de Belastingdienst.

Wijziging btw-aangifte
Het btw-vak 5d (kleineondernemersregeling) is vanaf het aangiftejaar 2022 niet langer beschikbaar in
de btw-aangifte. Het betreft hier de oude kleine ondernemersregeling welke per 2020 is vervangen
door een nieuwe regeling. Deze wijziging is doorgevoerd om te voldoen aan de Nederlandse
taxonomie zoals opgesteld door de Belastingdienst.
Mocht btw-vak 5d aanwezig zijn in boekjaar 2022, dan adviseren we dit btw-vak te verwijderen:
1. Ga naar Onderhoud | btw | btw-aangiftevakken.
2. Kies rechtsboven voor het boekjaar 2022 en selecteer btw-vak 5d.
3. Klik vervolgens op het rode kruis om het btw-vak te verwijderen.

Aangifte Intrastat

Vanaf 1 januari 2022 wijzigt de opgave Intrastat voor zowel Nederlandse als Belgische administraties.

Nederlandse administraties
Voor intracommunautaire verwervingen (ICV) zijn de transactietypes uitgebreid met een tweede cijfer.
Deze transactietypes worden al gebruikt voor intracommunautaire leveringen (ICL) en staan vermeld in
paragraaf 2.2. Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer toegestaan om ééncijferige transactietypes te
gebruiken.
Bij leveringen aan debiteuren binnen de EU kan het standaard transactietype zijn vastgelegd in het
tabblad Intrastat van deze debiteuren. Dit transactieype moet ook worden gewijzigd in een
tweecijferige code. Dit geldt ook voor verwervingen van crediteuren binnen de EU.
Daarnaast is de aanlevering van het aangiftebestand gewijzigd. Opgave doen via UPLOAD/SRL is
vanaf januari 2022 niet meer mogelijk. Het is wel mogelijk om uw aangiftebestand in IDEP+ in te lezen.
IDEP+ is een webapplicatie die op een CBS-portaal staat. Het aangiftebestand wordt SRL-bestand
genoemd in deze webapplicatie.

Belgische administraties
Zowel voor intracommunautaire leveringen (ICL) als voor intracommunautaire verwervingen (ICV) zijn
de transactietypes uitgebreid met een tweede cijfer. Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer toegestaan
om ééncijferige transactietypes te gebruiken.
Bij leveringen aan debiteuren binnen de EU kan het standaard transactietype zijn vastgelegd in het
tabblad Intrastat van deze debiteuren. Dit transactieype moet ook worden gewijzigd in een
tweecijferige code. Dit geldt ook voor verwervingen van crediteuren binnen de EU.
In Onderhoud -> Algemene gegevens -> Intrastat -> Transactietype kunt u deze nieuwe
transactietypes invoeren. De nieuwe transactietypes staan vermeld in
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/new_natures_of_transaction_2022_nl.pdf.
Daarnaast zijn er een aantal goederencodes gewijzigd. In Taken -> Intrastat -> Vervangen
goederencodes kunt u de goederencodes wijzigen. De gewijzigde transactiecodes staan vermeld in
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/conv2122nl.pdf.