Wholesale sprint update 93

Wholesale SP6 updates 93 is verschenen.

Eerder verscheen al update 92.

Onderstaande verbeteringen en uitbreidingen zijn in deze updates opgenomen. Dit mede naar aanleiding van de door jullie ingevoerde ideas.

LET OP! Er zijn aanpassingen doorgevoerd in het EDI verkooporderbericht. Als je daarvan gebruikt wilt maken kun je contact opnemen met je EDI provider, zodat zij je vertaaltabel kunnen updaten. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

 • Update 93:
 • Verladingen: invoerrechten berekenen inclusief kosten
 • Verladingssoorten uitsluiten bij verladingskosten
 • Importeren verkooporders: afnemer toegevoegd
 • Informatieprofiel zending: container
 • Uitbreiding raapscenario FIFO
 • Verplicht kunnen stellen van een referentie in een verkoopofferte bij overname naar een order
 • Update 92:
 • Inkooporders: ophaaladres vastleggen
 • REST API i.c.m. uitgesloten productgroepen
 • Uitbreiding parameters verkoop
 • Transsmart berichten in instelbare map
 • Inkooporders: aanpassen inkoopordersoort
 • Onderhoud backorders: annuleren regels
 • Verkoopkaart: orderkosten

Bekijk hier het overzichtsdocument

Ideas portaal van Kerridge

Heb je een mooi idee ter verbetering van Wholesale? Leg dit vast als een idee op het Ideas Portaal! Je kunt ook je stem uitbrengen op door anderen ingebrachte ideeën, om daarmee het nut en de wenselijkheid voor jou als gebruiker aan te geven. Vanuit het Wholesale logo links bovenin je software pakket kom je rechtstreeks in het Ideas Portaal terecht.

Dien hier je ideeën in voor Wholesale ERP: https://ideas.wholesale.kerridgecs.nl/.