Wholesale sprint update 104

Wholesale SP6 update 104 is verschenen.

Onderstaande verbeteringen en uitbreidingen zijn in deze update opgenomen. Dit mede naar aanleiding van de door jullie ingevoerde ideas.

  • Filteren op kolommen met indicatie
  • Magazijnlocatie op voorontvangst afdrukbaar
  • EDI inkoop: aangepaste controle op bruto-/nettoprijzen
  • Importeren betaalspecificaties debiteuren

Bekijk hier het overzichtsdocument

Ideas portaal van Kerridge

Heb je een mooi idee ter verbetering van Wholesale? Leg dit vast als een idee op het Ideas Portaal! Je kunt ook je stem uitbrengen op door anderen ingebrachte ideeën, om daarmee het nut en de wenselijkheid voor jou als gebruiker aan te geven. Vanuit het Wholesale logo links bovenin je software pakket kom je rechtstreeks in het Ideas Portaal terecht.

Dien hier je ideeën in voor Wholesale ERP: https://ideas.wholesale.kerridgecs.nl/.