Wholesale SP6 update 100 is verschenen.

Onderstaande verbeteringen en uitbreidingen zijn in deze update opgenomen. Dit mede naar aanleiding van de door jullie ingevoerde ideas.

  • Ontkoppelen voorraad van assemblagecomponenten
  • Uitgebreide orderkosten bij eenmalig adres
  • Diverse EDI aanpassingen
  • Importprofiel communicatie contactpersoon
  • Nieuwe kolom ‘werkelijk beschikbare voorraad’ in voorraadprognose
  • Kolommenkiezers in browsers
  • Teksten kopiëren bij IC-inkooporders
  • Verkoopordersoort: normale orderkosten niet berekenen
  • REST API salesOrders en Importeren verkooporders: regelnummering klant
  • Verdelen voorraad assemblagecomponenten (reeds uitgeleverd in update 99)

Bekijk hier het overzichtsdocument

Verpakkingenbelasting

Begin 2023 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de aangifte aan het Afvalfonds Verpakkingen. Naast wijzigingen van enkele spelregels en een tariefsverhoging kan er sprake zijn van het betalen van Single-Use-Plastics (SUP) vergoedingen.

Wholesale heeft verschillende functionaliteiten om deze aangifte te ondersteunen waarbij het aantal kilo’s aan verpakkingsmateriaal wordt gerapporteerd en eventueel doorbelast aan jouw klanten via prijsbijstellingen.

Kerridge CS inventariseert momenteel wat er eventueel nog aan de verpakkingenbelasting functionaliteit aangepast moet worden.

Ideas portaal van Kerridge

Heb je een mooi idee ter verbetering van Wholesale? Leg dit vast als een idee op het Ideas Portaal! Je kunt ook je stem uitbrengen op door anderen ingebrachte ideeën, om daarmee het nut en de wenselijkheid voor jou als gebruiker aan te geven. Vanuit het Wholesale logo links bovenin je software pakket kom je rechtstreeks in het Ideas Portaal terecht.

Dien hier je ideeën in voor Wholesale ERP: https://ideas.wholesale.kerridgecs.nl/.