Direct iemand spreken: 0493-680685

Inboeken bank- en giro afschriften

Afschriften hoeft u alleen handmatig in te boeken als u geen gebruik maakt van het telebankieren. Houd het bankafschrift bij de hand als u het afschrift gaat inboeken. 1. Start het programma ‘Invoeren financiële mutaties’ 2. Selecteer het bankboek waarvan...

Vakantiegeld uitbetalen

Deze Tip & Truc staat in het teken van het vakantiegeld. Het is per slot van rekening mei en bij de meeste bedrijven staat het uitbetalen van het gereserveerde vakantiegeld voor de deur. Met dit document laten we u zien hoe u dit kunt regelen in uw...

Documentstroom automatisch vinden via factuurherkenning

Het is in UNIT4 Multivers PaperLess standaard mogelijk om, wanneer u met de documentstroom werkt, de ontvanger te vinden als deze al op de factuur staat. Wanneer u in de bovenste boekingsregel het veld ‘Ontvanger’ toevoegt met ‘<CTRL> + <U>’, kunt u met...

XML-facturen inlezen via UNIT4 Multivers PaperLess

Een functie die ook standaard in UNIT4 Multivers PaperLess aanwezig is, is het inlezen, herkennen en doorboeken van XML-facturen. Net als bij reguliere facturen kunt u ook voor XML-facturen aliassen instellen. Deze XML-aliassen worden automatisch gescheiden van uw...

Automatisch vullen veld ‘Betalingskenmerk’

In UNIT4 Multivers PaperLess wordt het veld ‘Betalingskenmerk’ automatisch gevuld met de waarde uit het veld ‘Referentie (document)’ als het veld ‘Betalingskenmerk’ leeg gelaten wordt. UNIT4 Multivers PaperLess repliceert dus de waarde automatisch, tenzij u ervoor...

Facturen/Documenten scannen op 300 DPI

Probeer de facturen/documenten van UNIT4 Multivers PaperLess altijd, indien mogelijk, in het volgende formaat aan te leveren: gescand op 300 DPI (geen 600 DPI want ‘meer’ is in dit geval niet ‘beter’), zwart/wit (niet op ‘grijswaarden’) en dus ook als...

Facturen verwijderen uit het synchronisatie menu

Hoe kan ik mijn facturen uit het menu ‘Wachten op synchronisatie” verwijderen? Dat kunt u doen via het menu ‘Bestand | Importeer transacties vanuit Unit 4 Multivers’. Hier dienen 2 opties aan te staan en dat zijn: Importeer alleen transacties...

Tips & Trucs Paperless

Om UNIT4 Multivers PaperLess zo optimaal mogelijk te gebruiken, hebben we enkele tips en trucs voor u op een rij gezet. Download hier het betreffende pdf bestand.

Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Extended

UNIT4 heeft een webinar opgenomen dat in het teken staat van de jaarsafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. Stap voor stap wordt in dit webinar de punten aangekaart die van belang zijn voor de jaarafsluiting van UNIT4 Multivers Extended. We wensen u een succesvol...

UNIT4 Multivers Extended: export kolommenbalans naar Excel

Regelmatig komt de vraag hoe je eenvoudig de gegevens van de kolommenbalans naar Excel kunt kopiëren. Een makkelijke weg daarvoor is via de Dashboards die sinds de Service Pack Editie standaard in Multivers Extended worden meegeleverd. Zie onderstaande screenshot. Na...

UNIT4 Multivers Extended: Favorieten in persoonlijke menubalk

Minder zoeken in het menu? Twee tips: 1. Plaats uw favoriete programma’s in uw persoonlijke menubalk Heel eenvoudig, door het programma in het menu op te zoeken zoals u nu altijd doet, dan met de muis het programma te selecteren en naar de balk te slepen. Verwijderen...

Webpagina’s weergeven binnen UNIT4 Multivers Extended

Wilt u werken met het CRM onderdeel vanuit UNIT4 Multivers Extended zelf? Of snel de koersinformatie van uw aandelen bekijken? Het is mogelijk om webpagina’s weer te geven binnen UNIT4 Multivers Extended, zonder het programma te verlaten. U kunt tevens programma’s...

Procedure maken informatieprofiel

Waar vind ik welke informatie, hoe kan ik eenvoudig mijn klantgegevens bekijken, welke producten heeft de klant afgenomen? En dat dan even doorzetten naar een Excel overzicht. Iedereen heeft daarbij iets anders in gedachten. Daarom geeft UNIT4 Multivers Extended u ook...

Live-tegels met alerts in versie SP3

Vanaf versie SP2 zijn de tegels in UNIT4 Multivers Extended gekomen. In versie SP3 zijn ze interactief (‘live’) geworden. Dat betekent dat de inhoud en de opmaak van de tegel dynamisch kan worden bepaald. Geheel afhankelijk van UW wensen. In onderstaand...

Handleiding Scan+

Klik op onderstaande link om de handleiding van Scan+ te downloaden. Handleiding Scan+

Handleiding Agenda+

Klik op onderstaande link om de handleiding van Agenda+ te downloaden. Handleiding Agenda+

Handleiding Office+

Klik op onderstaande link om de handleiding van Office+ te downloaden. Handleiding Office+

Handleiding Offerte+

Klik op onderstaande link om de handleiding van Offerte+ te downloaden. Handleiding Offerte+  

Handleiding SerieBatch+

Klik op onderstaande link om de handleiding van SerieBatch+ te downloaden. Handleiding Plus Serie...

Handleiding Analyse+

Klik op onderstaande link om naar de handleiding van Analyse+ te gaan. Online handleiding...

Kopiëren van de prijslijst

Binnen UNIT4 Multivers is het mogelijk om een kopie te maken van een bestaande prijslijst. Dit kan gedaan worden aan de hand van de volgende stappen : 1) Ga naar het menu Onderhoud | Algemene gegevens | Prijsafspraken 2) Maak een nieuwe prijsafspraak aan, hieraan...

Wijzigen prijsafspraken

Met ‘Onderhoud | Artikel/Diensten | Wijzigen prijsafspraken’ kunt u gemaakte prijsafspraken procentueel wijzigen. U kunt de afspraken wijzigen voor: 1.    Artikelen 2.    Debiteuren 3.    Prijslijsten. Per categorie kunt u een selectie maken, bijvoorbeeld...

Verkoopstatistieken

Men kan via de management assistent de verkoopstatistieken bekijken maar waaruit wordt dit rapport opgebouwd? De berekening van de verkoopstatistieken, bij info management, is een optelling van de omzet van alle verkooporders en factuuropdrachten. De optelling van de...

Instellen verversingstijd Assistent

Hoe kan ik de verversingsinterval van de assistent aanpassen? Voor het wijzigen van de verversingsinterval van de assistent dient u de optie ‘Management Assistent automatisch verversen’ aan te vinken in het menu Extra | Gebruikersparameters optie...

Informatie in grafieken

In enkele info-programma’s (bijvoorbeeld: ‘Info grootboek’ en ‘Info crediteuren’) kunt u de gegevens opvragen in de vorm van grafieken. U hebt dan diverse mogelijkheden om de getoonde informatie te presenteren en u kunt de informatie...

Inkooporder plaatsen vanuit Persoonlijke Assistent

In de Persoonlijke Assistent kan men een instelling aanmaken die controleert of een artikel de minimale voorraad bereikt heeft. Voor dit artikel geeft UNIT4 Multivers een besteladvies. Is het mogelijk om vanuit dit scherm in de Persoonlijke Assistent een inkooporder...

Sleutelwaarde is niet uniek

Ik krijg bij het aanmaken van een nieuw bedrijf de melding dat de sleutelwaarde niet uniek is. Wat betekend dit? De melding die UNIT4 Multivers aangeeft dat de sleutelwaarde niet uniek is betekent dat het bedrijf al reeds is aangemaakt. Dit kunt u controleren via...

Controle actieve gebruikers in Unit 4 Multivers

Er wordt gewerkt in een netwerkomgeving. Is er een mogelijkheid om buiten UNIT4 Multivers om te controleren of er nog gebruikers ingelogd zijn in het pakket? In de taakbalk staat de SQLBase Server. Open deze en ga naar Display | Server Status. In dit scherm staan de...

Wijzigen Printerinstellingen

Waar kan ik mijn printerinstellingen wijzigen als ik bijvoorbeeld een andere printer voortaan wil gebruiken met het afdrukken in UNIT4 Multivers? Dit kan via het menu ‘Bestand | Printerinstelling..’. Ook als u aan het einde van een wizard bent en u kiest...

Startscherm blijft regelmatig hangen

Als UNIT4 Multivers opgestart wordt blijft dit scherm soms hangen en gaat niet verder, wat kan dit zijn? Dit gebeurt ook als de SQLBase gewoon actief is. De belangrijkste oorzaak kan zijn dat de SQLBase niet actief is, deze dient dan gestart te worden. Daarnaast is...

Venster opnieuw laten opbouwen

Het kan soms gebeuren dat een venster van UNIT4 Multivers er niet zo uit ziet, zoals dat hoort. In zo’n geval  kan het nodig zijn om een klein gedeelte uit het Windows Register te verwijderen. Let op! Verwijder alleen iets uit het register in overleg met uw...

Verschillen tussen de ‘oude’ en de nieuwe menu’s

Hieronder staat een pdf-document met de programma’s en functies die in UNIT4 Multivers 8.0 op een andere plaats staan of gewijzigd zijn ten opzichte van eerdere versies. Daarbij geven we eerst de vroegere plaats en vervolgens de huidige plaats op de tabbladen/in...

Het gebruik van rechtengroepen

In UNIT4 Multivers kunt u rechtengroepen aanmaken en vervolgens gebruikers aan een groep koppelen. U kunt een gebruiker aan één rechtengroep koppelen. Aan elke groep kunt u specifieke toegangs- en bewerkingsrechten toekennen. Door eenmaal aangemaakte groepen te...

Zoeken met een % teken in het tekstvak

U kunt in de meeste vensters in UNIT4 Multivers gebruik maken van het procentteken ”%” ter vervanging van een reeks tekens. Als u op het ”Referentie” bijvoorbeeld het criterium ”%B%” invult, zoekt het programma alle opdrachten...

Hoe kan ik mijn zoekschermen aanpassen op mijn eigen voorkeur?

Open het zoekscherm door op het icoon met het vergrootglas  te klikken, of gebruik de sneltoets F4. Klik op ‘Aanpassen’ . Er verschijnt nu het dialoogvenster ‘Selectie zoekschermvelden’. In het kader aan de rechterkant ziet u alle kolommen die...

Overzichten overzetten naar Excel

In heel veel schermen van UNIT4 Multivers zijn tabellen opgenomen. Deze tabellen kunt u met één muisklik overzetten naar Microsoft Excel®. Hiervoor is een knop in de knoppenbalk beschikbaar met daarop het log van Excel® (soms uiterst rechts in de knoppenbalk). Als u...

Snel en efficient werken

Het is mogelijk om sneller en tevens ook efficiënter te werken met Unit4 Multivers. Ook kun je middels een aantal sneltoetsen, opdrachten sneller invoeren en opslaan. Denk bijvoorbeeld aan het gebruikt van de toetsen + en – voor toevoegen en verwijderen van regels....

Omzetten velden export Multivers

Wanneer ik een artikeloverzicht van een bepaalde klant maak beginnen alle waarden in de cellen van Excel met ‘ , hierdoor kan ik geen bewerking met formules uitvoeren zonder eerst deze weg te halen. Als men dan gaat naar Info Artikelen, en er word vervolgens een...

Automatisch inloggen met Windows gebruikersaccount

Het is mogelijk om als ‘Gebruiker’ in UNIT4 Multivers automatisch in te loggen zonder dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te voeren. Hiervoor koppelt u in ‘Beheer | Gebruikers’ uw gebruikersnaam aan de (Windows-) inlognaam voor het...

Werkbalk Snelle Toegang

In UNIT4 Multivers zijn er standaard snelmenu’s toegevoegd in de Werkbalk Snelle toegang, u kunt hier zelf ook menu’s aan toevoegen. Voorbeeld, u wil graag info journaalposten aan het snelmenu toevoegen dit doet u als volgt. Ga met uw muis naar info, klik met de...

64 bits installatie van Office 2010 werkt niet in Multivers

Installeert u Office 2010 vanaf een cd, dan wordt standaard de 32 bit-versie geselecteerd. Wilt u de 64 bit-versie van Office 2010, dan moet u daar heel bewust voor kiezen tijdens de installatie. Belangrijk: De 32-bits versie van Office 2010 is aan te bevelen, omdat...

Rapportbestanden ReportBuilder

Tijdens de installatie van een nieuwe versie of bij een upgrade naar een nieuwe versie worden de standaardformulieren waar UNIT4 Multivers gebruik van maakt, overschreven. Als u standaardformulieren hebt aangepast zonder daarbij de bestandsnaam te hebben gewijzigd, en...

UNIT4 Multivers met Windows XP

Sinds 8 april 2014 wordt Windows XP (en ook Windows Server 2003) officieel niet meer ondersteund door Microsoft. Dit betekent niet dat uw pc niet meer werkt, maar op 8 april 2014 stopt Microsoft met de technische ondersteuning van Windows XP (en Windows Server 2003)...

Extra snelheid te behalen vanaf versie 10.3

Ga naar de installatiemap van UNIT4 Multivers. (standaard is C:\Program Files (x86)\UNIT4\UNIT4 Multivers) Hierin staat een bestand genaamd SQL.INI. Open deze met kladblok. Dit ziet er als volgt uit:...

Het werken met processen i.p.v. taken

Vanaf Unit4 Multivers versie 10 is het mogelijk om te werken middels “processen” in plaats van “taken”. De processen zijn te vinden vanuit het tabblad Proces, dat u bovenin het scherm van Unit4 Multivers vindt. Het voordeel van deze optie is de grafische weergave van...

Werking kostprijs + opslag prijs bij een project

Hoe werkt de prijsbepaling ‘kostprijs + opslag’ die in de stamgegevens van een regie project gekoppeld kan worden? De prijs wordt bepaald door de kostprijs van het artikel + een eventueel zelf gekozen opslagpercentage. De kostprijs is de verrekenprijs van...

Voorschot factureren op project ?

Voorschotten kunnen alleen op regie projecten gefactureerd worden en er mag geen factuuradvies voor het project aanwezig zijn. Via ‘Taken | Projecten | Factuuradvies’ is de knop ‘Voorschot’ actief. Door het project te selecteren kan er op...

Winstneming op Projecten

Door een wetswijziging geldt sinds 1 januari 2007 bij de waardering van onderhanden werk en opdrachten het volgende: *  U activeert voortaan ook het zogenoemde constante deel van de algemene kosten. *  U neemt de winst voortschrijdend. U mag dus niet meer wachten met...

Project-factuurtekst op layout

Voor de factuur lay-out zijn verschillende input items beschikbaar voor het afdrukken van de factuurtekst en/of een omschrijving met betrekking tot projecten. – PROJECTFACTUURTEKST – PROJ_TERMIJN_OMSCHRIJVING – PROJECTOMSCHRIJVING –...

Adresgegevens projecten

Via menu ‘Onderhoud | Projecten | Projecten’ tabblad Communicatie is het mogelijk een projectadres op te geven. Via menu ‘Onderhoud | Debiteuren’ tabblad basis I en tabblad adressen heb je ook de mogelijkheid adressen vast te leggen op debiteurniveau. Welke...

Materiaal comprimeren op projectfacturen

In de bedrijfsparameters kunt u voor projecten instellen dat materiaal op de factuur gecomprimeerd moet worden. Dit kon tot nu toe alleen als u beschikte over de module ‘Voorraad & Bestelregistratie’. Nu is deze optie ook zonder deze module...

Urenhulp in de urenregistratie

Bij het invoeren van de uren in de Urenregistratie is er een zogenaamde ‘Urenhulp’ beschikbaar gekomen. Als u hiervan gebruik maakt kunt u de begin- en de eindtijd van een activiteit opgeven. Unit 4 Multivers berekent dan de tijdsduur en plaatst die in de...

Verwerken van de uren

Sinds versie 7.5.7 van Unit 4 Multivers krijg ik bij het verwerken van de uren de melding: ‘Bedrijfsparameters kostprijs boeken in grootboek bij urenregistratie staat aan. Maar de uursoortgroeprelaties zijn nog niet volledig aangemaakt voor het betreffende...

E-mail i.c.m. Gmail werkt niet

Authenticatiegegevens zoals verstuurd naar de mailserver zijn geweigerd of bieden onvoldoende rechten om de verzochte actie uit te voeren. Gebruiker heeft Gmail als e-mail provider ingesteld. De servergegevens zijn hiermee automatisch ingesteld, maar toch krijgt hij...

Werken met Selectielijsten

Binnen de module “Relatiebeheer” van UNIT4 Multivers kunt u werken met selectielijsten. Selectielijsten bieden u de mogelijkheid een selectie te maken uit uw relaties en deze vervolgens een bepaald traject te laten doorlopen. Een voorbeeld hiervan is het maken van een...

Notitie automatisch laten tonen

Is het mogelijk om een aangemaakte notitie automatisch te laten tonen? Ja, dit kan door bij Onderhoud | Algemene gegevens | Relatiebeheer, tabblad ‘Notitiesoorten’ de optie ‘Automatisch tonen’ aan te vinken.

Relatiebeheer na openen administratie

Is het mogelijk om Relatiebeheer automatisch te laten openen als de administratie geopend wordt? Ja, dit kan ingesteld worden via Extra | Gebruikersparameters | Algemeen, vink hier de optie ‘Relatiebeheer na login’ aan en klik.

Bespaar tijd met de functie ‘Ga Naar….’ in relatiebeheer

Als u in relatiebeheer een relatie heeft geselecteerd die debiteur is, kunt u eenvoudig rechtstreeks een order/factuuropdracht of offerte aanmaken. Dit doet u met behulp van de knop . Als u voor de knop ‘Ga Naar…’ hebt gekozen, worden de volgende opties getoond. Als u...

Relaties automatisch opslaan

Je kunt in Unit 4 Multivers een optie aanzetten “Relaties Automatisch Opslaan”, wat doet deze optie precies ? Deze optie kan men vinden via Extra | Gebruikersparameters | Algemeen. Als er een nieuwe debiteur, crediteur of relatie aangemaakt wordt en men...

Aanmaken contactpersonen

Externe personen Externe personen zijn de contactpersonen die u hebt bij relaties, debiteuren en crediteuren. Zij kunnen verschillende ‘rollen’ hebben. TIP: Als u de contactpersonen aanmaakt vanuit Relatiebeheer, wordt deze automatisch gekoppeld aan de...

Dashboards

Hieronder vindt u een set met voorbeeld layouts voor de dashboards voor UNIT4 Multivers 10.1 (beschikbaar vanaf 12-12-12). Door de layouts te importeren beschikt u sneller over een brede set aan dashboards in verschillende indelingen die geschikt zijn voor...

Veranderen factuur layout (Factuur i.p.v. KopieFactuur)

Als een factuur voor de tweede keer wordt geprint komt hierop (in de standaard layout) de tekst ‘Kopiefactuur’ te staan. Dit is niet altijd handig. Het kan gewenst zijn om de term ‘Kopiefactuur’ niet meer te gebruiken. Dit kan gewijzigd worden in de factuurlayout....

Meer overzicht in uw openstaande orders?

Wilt u nog overzichtelijker en sneller inzicht krijgen in de openstaande werkorder op de manier zoals u dat wilt? U vinkt eenvoudig aan welke gegevens van een werkorder voor u van belang zijn. Denk aan leverdatum, status, planning, benodigde tijd.  Ook kunt makkelijk...

Berekening gemiddelde inkoopprijs (GIP)

Hoe wordt de verrekenprijs van een artikel berekend indien er met de gemiddelde inkoopprijs (GIP) als voorraadwaarderingssysteem gewerkt wordt? De berekening is doorlopend en onafhankelijk van een periode en/of boekjaar. Bij een goederenontvangst wordt aan de hand van...

Werken met de inkoop/verkoop-koppeling

Unit4 Multivers kent een zogenaamde inkoop-verkoopkoppeling. U kunt vanuit een verkooporder automatisch een inkooporder laten aanmaken als er van een verkocht product te weinig op voorraad ligt en er dus meer besteld is dan er geleverd kan worden. Als er reeds een...

Voorraad i.c.m. jaarafsluiting

Door de voorraad te tellen aan het einde van het jaar, kan in het nieuwe jaar gestart worden met een voorraad die geheel overeenkomt met de situatie zoals aanwezig in uw magazijn(en). LET OP! In UNIT4 Multivers kunt u de huidige voorraad raadplegen. UNIT4 Multivers...

Voorraad tellen

U kunt per magazijn lijsten afdrukken waarmee u de voorraden van het magazijn handmatig kunt tellen en eventueel kunt vergelijken met de geregistreerde voorraad in UNIT4 Multivers . In de lijst is een kolom opgenomen waarin de handmatige tellingen kunnen worden...

Voorraadtelling en voorraadcontrole

Met enige regelmaat krijgen onze medewerkers vragen over de voorraadtelling en voorraadcontrole. Om het u gemakkelijk te maken hebben wij een stappenplan voor u uitgewerkt. Om te controleren of de administratie van de voorraad nog correct is, is het nodig om van tijd...

ISO codes lijst

Download hier een PDFbestand met de ISOcodes per land. Hierin staat ook aangegeven of het een EUland betreft en of het een SEPA land is.

Gebruik van de juiste landcodes erg belangrijk

Het gebruik van de juiste landcodes in de basisinrichting van Unit4 Multivers én in het gebruik van btw nummers van uw klanten en leveranciers is erg belangrijk. Aangiftes zoals de ICP aangifte geven een foutmelding als een ongeldige landcode wordt gebruikt. U...

Intrastat Inkoopzijde

Om de intrastataangifte te kunnen indienen is het nodig dat alle verkopen aan EU-buitenlandse klanten, maar ook inkopen bij EU-buitenlandse leveranciers geregistreerd worden op de intrastataangifte. Elk artikel dient dan aan een goederencode gekoppeld te worden. In...

Iso landcodes Intrastataangifte

Voor de intrastat aangifte is het belangrijk om in UNIT4 Multivers de juiste ISO codes vast te leggen. In elk geval geldt dit voor alle EU landen. Hier vindt u een overzicht met de juiste ISO codes. Er bestaan ook drie letter versies van ISO landcodes. Deze worden...

E-mail knop niet te selecteren

In Multivers is in het lint de Outlook knop niet actief. De Excel en Word knop zijn wel actief. Het tabblad E-mail bij Onderhoud | Bedrijfsgegevens is ingesteld op Outlook. De e-mail knop is zichtbaar als Outlook de default e-mail client is. Dit is te controleren bij...

Lay-out aanpassen met 6% btw

Lay-out aanpassen met 6% btw Binnen UNIT4 Multivers heeft u de mogelijkheid om een lay-out aan te passen aan bijvoorbeeld uw huisstijl door middel van het toevoegen van een logo. In de bouwsector is nu tijdelijk een 6% regeling van kracht. Onderstaand voorbeeld geeft...

Artikelafname per debiteur

In ‘Rapport | Facturering/Verkoop | Artikelafname per debiteur/jaar’ kunt u per artikelgroep per debiteur de geleverde voorraadartikelen afdrukken over de afgelopen vijf jaar. Geef in het eerste scherm het kalenderjaar op tot waar u de geleverde artikelen...

Bestelhistorie opvragen

U kunt geavanceerd zoeken naar opdrachten door in ‘Algemeen: Info | Facturering/Verkoop | Opdrachten’ in de knoppenbalk  op  te drukken. Deze stap is ook te vinden als u gaat naar aanmaken opdrachten, en u kiest vervolgens in de orderregel voor rechtermuis...

Opdracht verwerkt naar factuur

Ik heb een opdracht ingevoerd en verwerkt tot een factuur. Graag zou ik er nog wat aan willen wijzigen. Is dit mogelijk? Nee, dit is niet mogelijk. Zodra een opdracht is verwerkt tot een factuur, is deze niet meer op te roepen en te wijzigen. Enkele gegevens kunnen...

Aantallen met decimalen afdrukken op een formulier

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een of meer decimalen bij aantallen artikelen (maximum 3), dan worden deze standaard afgedrukt met een decimale punt. Als er drie decimalen gebruikt worden, dan kan dit per abuis gelezen worden als een duizendtal. Het is mogelijk...

NAW gegevens op de layout

Het is mogelijk om de naw gegevens van de contactpersonen op de layout te printen. Het kan op de volgende layouts, namelijk : inkorder.qrp dnstoff.qrp verkord.qrp inkorderproj.qrp Factuur: Verzamelfactuur: Proeffactuur: factuur.qrp verzfac.qrp afdfcopd.qrp...

Afdrukken borderellen

Het is mogelijk om binnen Unit 4 Multivers voor een inkooporganisatie borderellen af te drukken. Deze optie kan aangezet woden via Onderhoud | Debiteuren, vervolgens gaat men naar het tabblad “Inkooporganisatie”. Op het moment dat de optie aangezet is kun...

Vraag over adressen bij het factureren

Bij het invoeren van een (factuur)opdracht kun je een afleveradres en factuuradres invullen. Standaard worden beide adressen gevuld met het adres dat is ingevuld via Onderhoud / Debiteuren (of via Relatiebeheer). Indien er een afleveradres is aangemaakt via Onderhoud...

Afdrukteller

In sommige rapporten kunt u kiezen voor de optie “Afdrukteller ophogen”. Met de afdrukteller houdt Unit 4 Multivers bij hoe vaak een document, bijvoorbeeld een factuur, orderbevestiging of offerte is afgedrukt. Wanneer ‘afdrukteller ophogen’ is...

Lay-out aanpassen met “Prettige feestdagen”

Binnen UNIT4 Multivers heeft u de mogelijkheid om een lay-out aan te passen aan bijvoorbeeld uw huisstijl door middel van het toevoegen van een logo. Gezien de tijd van het jaar willen veel bedrijven hun klanten het beste wensen voor het nieuwe jaar. Er wordt daarom...

Info opdrachten via Aanmaken opdrachten

Als u in het scherm van Aanmaken Opdrachten zit, kunt u links kiezen voor de optie Info Opdrachten . U kunt informatie opvragen over de aangemaakte en/of al gefactureerde factuuropdrachten. Zowel verkoopopdrachten als facturen worden dus getoond in dit programma. U...

Aanpassen van de ‘verrekenprijs’

Via Onderhoud / Artikel-Diensten /  Artikelen is het veld ‘verrekenprijs’ niet meer te wijzigen. Wat zijn de mogelijkheden om de verrekenprijs toch aan te passen? Er zijn twee mogelijkheden Ten eerst kan de prijs met een vast percentage verhoogd of...

Aanmaken creditfactuur

Er zijn diverse redenen waarom een creditnota wordt geboekt. Een creditnota of creditfactuur is het tegenovergestelde van een normale factuur. In UNIT4 Multivers (Small, Medium) wordt een creditnota op dezelfde plek ingevoerd waar ook een normale factuur wordt...

Aanpassen layout Creditfactuur

Door deze formules in de lay-out op te nemen is het niet meer noodzakelijk om voor een credit of kopie factuur een ander formulier te selecteren.1) Open de betreffende factuur lay-out via de Gupta Report Builder 2) Maak eerst via ‘Report | Format | Input |...

Verplichte gegevens op factuur

U vermeldt op uw facturen altijd minimaal de volgende basisgegevens. Uw naam, adres en btw-nummer Uw KVK-nummer (als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) Een uniek volgnummer De datum waarop de factuur gemaakt is De naam en het adres van uw afnemer De...

Alleen boeken van BTW

Kan er een boeking gemaakt worden waarbij alleen het BTW-bedrag geboekt wordt en geen (factuur)bedrag en waarbij de boeking in de BTW-aangifte wordt meegenomen en op de grootboekrekening van de BTW wordt gezet? Het (factuur)bedrag is gelijk aan het bedrag van de BTW....

Scenario aanpassen

Het is mogelijk om bestaande scenario’s aan te passen. Het scenario kan opgeroepen worden via het inkoop- of verkoopboek. Op het moment dat de boeking middels het scenario gemaakt is, kunnen er ook nog wijzigingen gemaakt worden. Vervolgens kan men via de knop...

Verwerkingsdatum betaalopdracht

Het is mogelijk handmatig de verwerkingsdatum van de facturen aan te passen. Dit zorgt er voor dat de facturen op deze betreffende datum worden betaald. In het programma “Betaalbaarstelling” is het mogelijk een datum in te geven bij de optie...

Correctieboeking voorlopig afgesloten boekjaar

Ik heb onlangs boekjaar 2012 voorlopig afgesloten, wat moet ik doen als ik nog een correctie in dat boekjaar wil maken? U kunt de wijzigingen doorvoeren in boekjaar 2012, daarna dient u via: ‘Extra | Afsluiten boekjaar | Afsluiten boekjaar’ boekjaar 2012...

BTW-berekenen

In Onderhoud | Debiteuren, tabblad ‘Basis III’ staat bij een nieuwe debiteur de optie ‘BTW berekenen’ op ‘Nee’. Deze debiteur wordt opgeslagen en een nieuwe debiteur wordt aangemaakt. ‘BTW-berekenen’ blijft echter op...

Sortering betalingscondities

Wanneer een nieuwe opdracht aangemaakt of, wanneer er een verkoop- of inkoopboeking gedaan wordt vraagt Unit 4 Multivers naar een betalingsconditie. Hoe wordt er bepaald welke betalingsconditie standaard geselecteerd wordt ? De betalingscondities wordt gesorteerd op...

Het wijzigen van de factuur wijzigt niet de btw

Als de inkoopfactuur veranderd wordt, of als ik de complete inhoud van de inkoopfactuur verwijder dan blijft UNIT4 Multivers de btw vasthouden. Dit komt doordat bij de inkoopfactuur de optie “Aangepaste BTW aangifte” aan staat. Zodra deze optie uitgezet...

Niet mogelijk gegevens te boeken

Ik heb verschillende boekjaren in UNIT4 Multivers aangemaakt en gebruikt. Nu wil ik echter een boekjaar afsluiten en nu krijg ik de melding: Het is niet mogelijk de gegevens door te boeken naar een volgend boekjaar. Hoe kan dit? Er zijn twee oplossing voor deze...

Boekjaar is rood

Ondanks dat er een boekjaar is aangemaakt  kan er niet geboekt worden in de dagboeken. Het boekjaar wordt in het takenscherm rood weergegeven. Hoe kan dit worden opgelost? Er zijn hiervoor twee mogelijke oorzaken: 1.     In de Relatiecodes is geen grootboekrekening...

Historische mutaties opvragen tijdens het boeken

Is het mogelijk om tijdens het boeken op een grootboekrekening te zien welke mutaties voorheen op die zelfde grootboekrekening zijn geboekt? Dat kan door op de boekingsregel met de rechtermuisknop te klikken op de grootboekrekening. Er kan dan gekozen worden voor de...

BTW percentage kiezen in bankboek

Het is mogelijk dat je tijdens het boeken in het bank geen btw percentage kunt kiezen in de mutatieregel. Dit komt omdat de grootboekrekening waarop wordt geboekt niet goed is ingesteld. Om dit te controleren kan men naar Onderhoud | Rekeningschema gaan. Zoek de...

Methode voor margeberekening selecteren

Margeberekening ging in de voorgaande versies uitsluitend uit van een opslag op de Vaste VerrekenPrijs (VVP). Nu is daar een tweede berekeningsmethode aan toegevoegd: Margeberekening op basis van de Verrekenprijs: Bij de berekening op basis van de Vaste Verrekenprijs...

Doorboeken van de beginbalans

Het inboeken van de beginbalans wordt in principe geheel automatisch door Unit 4 Multivers uitgevoerd als u een boekjaar (voorlopig) afsluit met de optie ‘Doorboeken complete beginbalans’. U hoeft dan geen handmatige beginbalansboekingen uit te voeren....

Het saldo van mijn kas/bank/giro klopt niet, hoe los ik dit op?

Het kan wel eens voorkomen dat het saldo van de bank niet klopt. Dit kan liggen aan het niet goed verwerken van bepaalde opdrachten. Of het niet goed doorboeken van de posten. Dit probleem kan aan de hand van de volgende stappen opgelost worden : – Voeg een lege...

Hoe boekt u een inkoopfactuur met meerdere BTW percentages in?

Door een instelling in Unit4 Multivers aan te passen wordt het mogelijk om in het inkoopboek het btw percentage per regel in te geven. Hiervoor kun je gaan naar Onderhoud | Algemene Gegevens | Bedrijfsparameters. Onder het kopje “boekingsprogramma’s”...

Inboeken vooruitbetalingen

Het inboeken van vooruitbetalingen kunt u op de volgende wijze in Unit 4 Multivers uitvoeren. 1. Maak in het programma ‘Onderhoud | Algemene gegevens Financieel’ een reeks aan om de vooruitbetalingen te nummeren 2. Koppel deze reeks in ‘Onderhoud...

Afdrukken btw posten

Voor het rapport van de BTW-posten kunt u opgeven welke posten er getoond moeten worden. U kunt BTW-posten afdrukken waarvan u al aangifte hebt gedaan, of BTW-posten waarvan u nog aangifte moet doen. 1. Start ‘Rapport | Grootboek | BTW-posten’ 2. Geef op welke...

Aanmaningen

Bij het printen van de aanmaningen komen bepaalde posten tevoorschijn. Bij sommige posten is aangegeven dat deze niet gemaand mogen worden, toch worden deze posten getoond op de aanmaningen. Het is zo dat het eerste rapport een rekeningoverzicht is, hierbij wordt dus...

Aanpassen reeksnummer voor het nieuwe jaar

Een reeks is een doorlopende nummering van bijvoorbeeld facturen, creditnota’s en vooruitbetalingen. Deze wordt aan een dagboek gekoppeld. Iedere boeking in het dagboek krijgt een reeksnummer, waarna het reeksnummer van de betreffende reeks met ‘1’...

Grootboekmutaties zoeken

Met  UNIT 4 Multivers kunt u direct zoeken op één of meerdere grootboekrekeningen.  Dit kan via Algemeen | Grootboek mutaties of  via het veld rekening in één van de dagboeken. Hier moet dan gekozen worden voor Zoeken in Grootboekmutaties.  In het venster wat getoond...

Intellen beginsaldi

Met ‘Extra | Intellen dagboeksaldi’ kunt u de dagboeksaldi van het kas-, bank- en giroboek opnieuw laten intellen. Het intellen van de dagboeksaldi moet u alleen doen als de transacties opvolgend én in opvolgende periodes zijn ingebracht, anders worden de...

Intelligent boeken met o.a. trefwoorden

Unit4 Multivers kent, behalve het werken met relatiecodes en journaalcodes die het boeken automatiseren, verschillende opties voor het intelligent boeken. Dit wil zeggen dat het programma u op intelligente wijze ondersteunt bij het invoeren van boekingen en dat u de...

Corrigeren van het aantal verstuurde aanmaningen

Wanneer u in Unit4 Multivers aanmaningen verstuurd naar uw debiteuren, dan wordt bijgehouden hoe vaak al eerder een aanmaning is verstuurd die betrekking heeft op een zelfde openstaande post. Op basis van het aantal eerder verstuurde aanmaningen wordt er dan gekozen...

Invoeren van de beginbalans

Bij het starten met een nieuwe administratie in UNIT4 Multivers is het van belang dat een beginbalans wordt ingevoerd. Een beginbalans bestaat o.a. uit: ·         Kas- en banksaldi; ·         Vorderingen op debiteuren; ·         Schulden aan crediteuren; ·        ...

Aanmaken van een grootboekrekening

Het grootboek rekeningschema is de basis van elke financiële administratie. In veel gevallen heeft uw accountant voor uw rekeningschema gezorgd, of hij heeft u hierin geadviseerd. Ons advies is om bij elke wijziging aan uw huidige grootboekrekeningschema te overleggen...

Info Rekeningkaartje

Vanaf versie 8.1.0 is aan de knoppenbalk van ‘Info | Rekeningkaartje’ de knop ‘Vernieuwen’ toegevoegd. Hiermee kunt u de gegevens handmatig verversen en hoeft u het programma niet eerst te...

Aangepaste Btw-aangifte in het Inkoopboek

Vanaf versie 8.1.0 is bij de aangepaste Btw-aangifte in het Inkoopboek nu ook de niet-aftrekbare BTW op het tabblad ‘Recapitulatie’ zichtbaar. Bij het Inkoopboek werd de niet-aftrekbare btw niet  juist aangegeven in het scherm ‘Btw-aangifte’,...

Hoe voorkom ik dat een inkoopfactuur dubbel wordt ingeboekt

Om diverse redenen kan het voorkomen dat dezelfde inkoopfactuur per abuis nogmaals wordt ingeboekt. Om te voorkomen dat deze dubbele invoer onopgemerkt blijft en de factuur mogelijk dubbel wordt betaald is er vanaf UNIT4 Multivers versie 8.1 een controle op dubbele...

Aanmaken van nieuwe grootboekrekening tijdens het boeken

Tijdens het boeken kan het gebeuren dat er geen grootboekrekening aanwezig is om de mutatie op een juiste manier te kunnen inboeken. In dat geval zal het nodig zijn om een nieuwe grootboekrekening aan te maken. Het is eenvoudig om een nieuwe grootboekrekening aan te...

Melding Factuurcontrole tijdens opslaan van boeking (versie 8.1)

Tijdens het opslaan van een boeking in het inkoop- of verkoopboek kan een melding verschijnen over ‘Factuurcontrole’. Factuurcontrole biedt u de mogelijkheid om het totaalbedrag van de factuur in te voeren in het veld ‘Factuurcontrole’. Tijdens...

Eigen balans opstellen

Er is een nieuw info-programma (menu: ‘Info | Balans’) beschikbaar waarmee u direct de balansen op het scherm kunt tonen. Het betreft de: Kolommenbalans Proef- en saldibalans Mutatiebalans Resultatenbalans En u kunt eigen balans samenstellen. Hoe dit...

Foutmelding op regelniveau in de Kas-, Giro-, Bank- en Memoriaalboeken

Foutmelding op regelniveau in de Kas-, Giro-, Bank- en Memoriaalboeken (versie 8.1.1). Het kan zijn dat u door een fout in de Btw-afhandeling (bijvoorbeeld een verkeerd Btw-scenario) de volgende foutmelding krijgt: Het saldo te vorderen/te betalen van het Btw-scenario...

Margeberekening op basis van de nettoprijs

“In ‘Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsparameters’, staan bij ‘Orderverwerking’ de mogelijke ‘Margemethoden’. Tot deze versie kon u voor het berekenen van het margepercentage over uw verkopen kiezen uit...

Bedragregels ‘buiten Btw’ worden buiten de Btw gehouden

Als u in ‘Aanmaken opdrachten’ een bedragregel opnam met alleen een omschrijving, een bedrag en een grootboekrekening, werd dit bedrag als omzet in de Btw-aangifte meegenomen, al moest deze ‘buiten btw’ blijven. Nu wordt rekening gehouden met...

Melding bij openen van een opgeslagen Btw-aangifte in versie 8.1

Als u over een afgelopen periode al een aangifte voor de Btw had gedaan en vervolgens is er weer in die periode btw geboekt, dan is de aangifte niet langer juist. Als u nu de (elektronische) Btw-aangifte opnieuw opent met ‘Taken | Btw | Btw-aangifte...

Datum aanschaf rood bij beginbalans vaste activa

Bij het boeken van een beginbalans vaste activa via ‘Taken | Vaste activa | Invoeren beginbalans’ wordt het datumveld ‘Aanschaf’ rood. Wat is hiervan de oorzaak? Deze datum dient te liggen vóór het huidige boekjaar. Het bedrag aan...

Vaste activa boeken

Men is bezig met het boeken van vaste activa in het inkoopboek. In het scherm “boeken vaste activa” moet ik nu telkens handmatig een activanummer opgeven. Is het mogelijk om hier een automatisch volgnummer te krijgen ?Ja, dit is mogelijk. Dit kan via...

Werken/afschrijven activa

Als u werkt met de module Vaste activa staat in het veld ‘Laatste afschrijvingsperiode’ de periode aangegeven waarin de afschrijvingen zijn doorgeboekt. Let op! Hebt u in een administratie met 13 of minder periodes extra afschrijvingen geboekt, dan kan het...

Wijzigen kostenplaatsdossier bij vaste activa

Er is een kostenplaats gekoppeld aan een activum. Periode 1 t/m 4 zijn reeds afgeschreven. Vanaf periode 5 dient er echter naar een andere kostenplaats verbijzonderd te worden. Via menu ‘Taken | Vaste Activa | Wijzigen’ wordt het activum geselecteerd en de...

Activum wordt in één keer afgeschreven

Bij het afschrijven van een activum wordt de totale boekwaarde in één keer afgeschreven. De reden hiervan is dat er bij de Bedrijfparameters is ingesteld dat er afgerond moet worden op de Boekwaarde. Vervolgens is er bij de Hoofdgroepen niet ingegeven op welk bedrag...

Kan niet op kostenplaats boeken

In UNIT4 Multivers zijn diverse kostenplaatsen aangemaakt. Het is echter niet mogelijk om op deze kostenplaats(en) te boeken. Het boeken op een kostenplaats is alleen mogelijk als bij deze grootboekrekening  deze optie aan staat. Dit kan voor iedere grootboekrekening...

Gelijkmatige budgetverdeling

In ‘Onderhoud | Budgetten/prognoses’ kunt u kiezen voor een gelijkmatige verdeling van een budget/prognose. Dit leidde (door afrondingsverschillen) tot ongelijke bedragen per periode, ondanks dat het budget/prognose-bedrag deelbaar was door het aantal...

Jaarafsluiting UNIT4 Multivers versie 10

We hebben een document voor u opgesteld dat geheel in het teken staat van de jaarsafsluiting. Stap voor stap worden in dit document de punten aangekaart die van belang zijn voor de jaarafsluiting van UNIT4 Multivers. Tevens hebben we alle tips en trucs gebundeld in...

Jaarafsluiting UNIT4 Multivers versie 8

We hebben een document voor u opgesteld dat geheel in het teken staat van de jaarsafsluiting. Stap voor stap worden in dit document de punten aangekaart die van belang zijn voor de jaarafsluiting van UNIT4 Multivers. Tevens hebben we alle tips en trucs gebundeld in...

Jaarafsluiting tips

Tip 1: Wilt u 2015 nog niet definitief afsluiten omdat u nog zaken moet boeken, maar wilt u niet dat anderen er nog in kunnen ? Zet dan in het onderdeel Algemeen / Onderhoud / Algemene gegevens / Boekjaren onder het kopje Periodes ‘laatst afgesloten’ op 12, dan is...

Omschrijving bij inlezen van het bankbestand

Wat betekent -U4B/1/13/3/- bij de omschrijving bij het inlezen van een bankbestand? Het gedeelte -U4B/1/13/3/- wordt standaard toegevoegd dit zodat UNIT4 Multivers de facturen kan matchen. Dit gedeelte is dus een kenmerk van UNIT4 Multivers wat niet uitgeschakeld kan...

Matchen pinbetalingen

Is het mogelijk om te matchen op pinbetalingen bij de electronische mutaties? Om op pinbetalingen te matchen voert u de volgende stappen uit: * Ga naar Taken | Telebankieren | Koppelen bank- aan grootboekrekening; * Maak hier een keuze uit Bankrekening,...

Annuleren van een betaalopdracht

Het kan, om diverse redenen, soms nodig zijn om een betaalopdracht te annuleren. Dit is mogelijk in Unit 4 Multivers. Ga hiervoor naar het bankboek waarvoor de betaalopracht is gemaakt en ga naar het tabblad ‘Betaalopdtrachten’ Klik hier op de eerste regel in de kolom...

Inlezen en matchen van het telebankbestand

Door het inlezen van het elektronische bankbestand gaat u de gegevens van de bankbetalingen rechtstreeks inlezen in Unit 4 Multivers. Het telebankbestand kan zowel betalingen van debiteuren bevatten als betalingen die u aan crediteuren gedaan hebt. Beide soorten...

Sneltoetsen bij het matchen van telebankmutaties

Bij het handmatig matchen van telebankmutaties zijn de volgende sneltoetsen beschikbaar: <F2> Dit is de sneltoets voor de knop op het tabblad ‘Elektronische mutaties’ <F3> Hiermee meldt u in het scherm ‘Handmatig matchen’ een match...

Boekhoudkoppeling Bank – UNIT4 Multivers Online

Boekhoudkoppeling Werkt u met UNIT4 Multivers Online, dan kunt u uw online boekhouding combineren met Rabo internetbankieren Professional, ABN-AMRO en/of Mijn ING Zakelijk. U koppelt uw betaalrekening aan uw online administratie.  De voordelen voor u als ondernemer op...

Nullen in kolom ‘Bankrekening’

Wanneer u bij het importeren van uw electronische afschrift opmerkt, dat de kolom ‘Bankrekening’ alleen nog maar de tekst ‘P000000000’ bevat, heeft u vermoedelijk wel het juiste bestand gedownload bij de bank (MT940 Structured), maar in UNIT4...

Aanmaken Modeladministratie

Men werkt met meerdere gebruikers in UNIT4 Multivers vanaf een server. Eén gebruiker heeft een model aangemaakt via Beheer | Aanmaken modeladminstratie. Als de andere gebruikers een administratie aan willen maken op basis van dit model, dan is dit model niet te...

Aanmaken nieuwe gebruiker

Hoe kan ik een nieuwe gebruiker aanmaken? In ‘Beheer | Gebruikers’ onderhoudt u de gegevens van gebruikers. U kunt een rechtengroep koppelen aan gebruikers en aangeven tot welke administratie(s) de gebruiker toegang heeft. Daarnaast kunt u hier gebruikers...

Aanmaken demonstratiebedrijf

Bij het aanmaken van een nieuwe administratie is de soort ‘Demonstratiebedrijf’ grijs en dus niet te selecteren. In UNIT4 Multivers dient via het menu ‘Extra | Opties’ op het tabblad ‘Directories’ een directory opgegeven te worden...

Installatieprocedure van Unit 4 Multivers

U hebt voor de installatie van UNIT4 Multivers twee mogelijkheden: 1. U kunt UNIT4 Multivers installeren voor gebruik op één enkele (‘stand alone’) PC(Desktop-installatie), of 2. u kunt UNIT4 Multivers installeren voor gebruik in een netwerk, waarbij meerdere...

Een controle uitvoeren op uw administratie

Via Menu | Beheer | Controleren Administratie kunt u een controle uitvoeren op uw administratie. In dit programma kunt u de integriteit van de database / administratie controleren. Geef aan welke controle(s) u wilt laten uitvoeren. Dit kunt u doen door de opties “aan”...

Maken van een back-up via Unit 4 Multivers

Sluit vooraf de eventueel openstaande administratie in UNIT4 Multivers met ‘Bestand | Sluiten’. Open ‘Beheer | Veiligstellen database’. Geef aan of u een gebruikersadministratie (administratiegegevens) wilt veiligstellen of de...

Terugplaatsen van administratie

Er is in UNIT4 Multivers een speciaal programma beschikbaar om veiliggestelde bestanden (administraties of besturingsgegevens) terug te zetten zodat u gewoon verder kunt werken in uw administratie, met de beschikbare gegevens vanaf het moment waarop de administratie...

Aanmaken nieuwe administratie

Binnen UNIT4 Multivers kunt u meer als één administratie voeren. U kunt bijvoorbeeld een nieuw opgerichte BV of een holding in uw administratie opnemen. Wanneer u een nieuwe administratie aanmaakt heeft u de volgende keuze mogelijkheden: 1.    een ‘leeg’...