Gerard Bottemanne

Gerard Bottemanne is sinds 1999 eigenaar van onderzoeksbureau GBNED en de daaraan gerelateerde websites www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl. Zijn kennisgebied richt zich voor een belangrijk deel op ICT innovaties binnen de accountancy met als belangrijkste motto ‘zien is geloven’.

ICT Accountancy 2020/2030

Tijdens het Unidis Accountancy Event gaat Gerard in op de rol die ICT speelt binnen de accountantspraktijk op weg naar de toekomst, de visie hierover door softwareleveranciers en de wijze waarop leveranciers daarop inspelen. Wat mag u verwachten van uw softwareleverancier? Gerard heeft alle softwareleveranciers, die pretenderen de accountancymarkt te bedienen, uitgedaagd hun visie op papier te zetten. Welke leveranciers gingen de uitdaging aan en welke leveranciers lopen voorop met innovatieve oplossingen voor ondernemer en accountant? Gerard gaat ook met aanwezigen in gesprek om duidelijk te krijgen welke ontwikkelingen extra aandacht verdienen en in welke mate softwareleveranciers daar op inspelen.