Door een wetswijziging geldt sinds 1 januari 2007 bij de waardering van onderhanden werk en opdrachten het volgende:
*  U activeert voortaan ook het zogenoemde constante deel van de algemene kosten.
*  U neemt de winst voortschrijdend. U mag dus niet meer wachten met winstneming tot het werk of de opdracht is afgerond.

Als een opdracht bijvoorbeeld voor de helft klaar is, moet u de helft van de overeengekomen prijs op dat moment activeren. Dit activeren leidt vervolgens tot
winstneming. Activeren betekent dat de onderhanden werk (OHW) posities van de reeds geboekte projectmutaties overgeboekt worden van de OHW-rekening(en) naar de
kostprijs(grootboek)rekening(en), zoals dit ook gebeurt bij het afsluiten van een project. De gefactureerde termijnen (bedragen) worden op de opbrengstrekening(en) geboekt.
Bij een project dat over meerdere jaren loopt (voortschrijdend), moeten per jaar de kosten en opbrengsten worden geactiveerd.

U moet deze nieuwe waarderingsregel voor het eerst toepassen aan het einde van het 1e boekjaar dat op of na 1 januari 2007 begint. Als het boekjaar het kalenderjaar is, dan is dat dus op 31 december 2007.

In Unit 4 Multivers kunt u echter ook winst nemen in eerdere jaren maar het winst nemen gaat altijd over één boekjaar. Het is in Unit 4 Multivers mogelijk om meerdere malen per boekjaar winst te nemen (maandelijks of per kwartaal).

Hier vindt u het document met de complete beschrijving van de winstneming.