Met ‘Onderhoud | Artikel/Diensten | Wijzigen prijsafspraken’ kunt u gemaakte prijsafspraken procentueel wijzigen.

U kunt de afspraken wijzigen voor:
1.    Artikelen
2.    Debiteuren
3.    Prijslijsten.

Per categorie kunt u een selectie maken, bijvoorbeeld een selectie uit uw debiteurenbestand. U kunt vervolgens op datum selecteren welke prijsafspraken gewijzigd worden. Bij de keuze voor ‘Artikelen’ kunt u op het tweede tabblad aangeven dat ook de prijzen bij de debiteuren en/of prijslijsten aangepast moeten worden.

Let op!
De geselecteerde prijsafspraken gelden uitsluitend voor prijsafspraken waarvoor geen einddatum is vastgelegd. Tijdelijke acties die u (per artikel, per debiteur of prijslijst) voor een bepaalde periode hebt vastgelegd worden niet gewijzigd.

1.    De huidige prijsafspraken
Alle prijsafspraken met een startdatum op, of vòòr de huidige datum
2.    Alleen de laatste afspraken
Dit is de meest recente prijsafspraak (de prijsafspraak, zonder einddatum, die gemaakt is op de meest recente datum)
3.    Van één specifieke datum
De prijsafspraken met dezelfde datum als de opgegeven datum worden gewijzigd. Bij deze keuze moet het veld datum gevuld worden
4.    Vanaf datum
De prijsafspraken, met een datum op of later dan de opgegeven datum worden gewijzigd. Bij deze keuze moet het veld datum gevuld worden.
5.    Van.. t/m.. datum
De prijsafspraken, zonder einddatum, met een datum ligt tussen de opgegeven data worden gewijzigd. Nu moeten beide datumvelden gevuld worden (datum en t/m datum).

Wanneer u alleen prijsafspraken in een bepaalde valuta wilt wijzigen, geeft u de gewenste valuta op. Anders worden alleen de prijsafspraken in euro gewijzigd.

U kunt de prijzen afronden
Het volgende venster verschijnt alleen als u gekozen hebt voor het afronden, hierin kunt u aangeven op welke wijze het programma moet afronden. U kunt kiezen voor ‘Altijd naar boven afronden’, of voor het invullen van een afrondingsstaffel. De staffel geeft aan tot en met welk bedrag er afgerond mag worden, bijvoorbeeld tot en met 10 euro mag er op 0,1 afgerond worden, tot en met 100 euro op 1 euro.
U kunt het afgeronde resultaat automatisch laten verminderen. Dit is bijvoorbeeld handig als u uw verkoopprijzen op 95 eurocent wilt laten eindigen. U geeft dan aan dat u het resultaat wilt laten verminderen met ‘0,05’ of ‘5’. Het programma rondt dan eerst af volgens de staffel of naar boven, en vermindert het afgeronde bedrag vervolgens met het aangegeven bedrag.