Er is een kostenplaats gekoppeld aan een activum. Periode 1 t/m 4 zijn reeds afgeschreven. Vanaf periode 5 dient er echter naar een andere kostenplaats verbijzonderd te worden.

Via menu ‘Taken | Vaste Activa | Wijzigen’ wordt het activum geselecteerd en de optie ‘Kostenplaats’ wordt aangepast. Bij de eerst volgende afschrijving die geboekt wordt via menu ‘Taken |Vaste Activa | Afschrijvingen…’ worden nu echter alle afschrijvingen met terugwerkende kracht verbijzonderd naar de nieuwe kostenplaats, dus ook periode 1 t/m 4. Wat kan er gedaan worden om vanaf een bepaalde periode de afschrijvingen te verbijzonderen naar een andere kostenplaats?

Voordat de afschrijvingen met de wijziging in kostenplaats geboekt worden, dient er een dag- of periode afsluiting uitgevoerd te worden via respectievelijk menu ‘Taken | Dagafsluiting’ of ‘Taken | Periodeafsluiting’. Na deze afsluitingen is het namelijk niet meer mogelijk de reeds geboekte mutaties te wijzigen, deze zijn vanaf de dag- of periodeafsluiting geblokkeerd. Bij het boeken van de afschrijvingen wordt de kostenplaats dan ook niet met terugwerkende kracht aangepast maar zal vanaf die periode verbijzonderd worden naar de nieuwe kostenplaats.

(ter info : Waar kostenplaats staat kan ook dossier gelezen worden.)