Binnen de module “Relatiebeheer” van UNIT4 Multivers kunt u werken met selectielijsten. Selectielijsten bieden u de mogelijkheid een selectie te maken uit uw relaties en deze vervolgens een bepaald traject te laten doorlopen.

Een voorbeeld hiervan is het maken van een mailingactie aan uw relaties in een bepaalde provincie. U vraagt bijvoorbeeld aan al uw relaties in deze provincie of zij interesse hebben in een nieuw product, zij kunnen dan een antwoordkaart terugsturen. Relaties die niet gereageerd hebben, belt u na twee weken op. Voor relaties die de antwoordkaart teruggestuurd hebben, maakt u een afspraak voor een bezoek van uw vertegenwoordiger.

Hierin kunnen bijvoorbeeld de volgende stappen onderscheiden worden:

  1. Het maken van de klantenselectie
  2. Het versturen van de mailing
  3. Nabellen van relaties die niet gereageerd hebben (na twee weken)
  4. Maken van een vervolgafspraak

De selectielijst is een lijst met relaties die u wilt benaderen, in het voorbeeld zijn dit de relaties in de gekozen provincie. Het traject bestaat in dit geval uit de stappen die u wilt doorlopen, dus van het maken van de selectie tot en met het maken van de vervolgafspraak. Het traject bestaat uit de vier genoemde stappen. Door de stappen één voor één te doorlopen, wordt het traject gevolgd. In de selectielijst kunt u de relaties de verschillende stappen van het traject laten doorlopen.

U kunt een traject aan meerdere selectielijsten koppelen en hetzelfde traject bijvoorbeeld ook gebruiken voor een andere mailing aan uw relaties in een andere provincie.

Procedure
1. Aanmaken van het traject en definiëren van de stappen binnen het traject (‘Onderhoud | Trajecten’)
2. Maken van een selectie van relaties in ‘Taken | Relatiebeheer’. Overnemen van de selectie naar een selectielijst
3. Bewerken van de selectielijst: ‘promoveren’ van een relatie naar de volgende stap (in ‘Taken | Selectielijst’), totdat de laatste stap van het traject bereikt is.
4. Andere mogelijkheden zijn het ‘degraderen’ naar een vorige stap in het traject en eventueel het toevoegen / verwijderen van relaties.