Voorschotten kunnen alleen op regie projecten gefactureerd worden en er mag geen factuuradvies voor het project aanwezig zijn. Via ‘Taken | Projecten | Factuuradvies’ is de knop ‘Voorschot’ actief.
Door het project te selecteren kan er op ‘Voorschot’ geklikt worden, hier kan een tekstregel/dienst geselecteerd worden en geef tevens het bedrag aan. Van het voorschot wordt een factuuropdracht aangemaakt die op de gebruikelijke manier afgedrukt en verwerkt kan worden.

Nadat het voorschot is gefactureerd wordt het als opbrengst geboekt. Bij het maken van het eerst volgende factuuradvies wordt het gefactureerde voorschot van de factuur afgetrokken.
Indien het voorschot op een ander moment verrekend dient te worden, dient de voorschotregel uit het factuuradvies verwijderd te worden. Het voorschot wordt nu bij het eerst volgende factuuradvies weer opgenomen.