Men kan via de management assistent de verkoopstatistieken bekijken maar waaruit wordt dit rapport opgebouwd?
De berekening van de verkoopstatistieken, bij info management, is een optelling van de omzet van alle verkooporders en factuuropdrachten. De optelling van de omzet in de bedrijfsinformatie is een berekening van alle omzetrekeningen, dus niet alleen de verkooporders maar ook de facturen die in het verkoopboek worden ingeboekt. Dit hoeft dus niet per definitie te betekenen dat deze omzetten hetzelfde zijn. In de bedrijfsinformatie kunnen details opgevraagd worden, waarbij zichtbaar wordt welke grootboekrekeningen en met welke totalen deze in de omzet zijn opgenomen.

In de verkoopstatistieken kunnen ook details opgevraagd worden bijvoorbeeld per maand. De details geven dan een omzet per debiteur weer. Deze wordt bepaald aan de hand van de factuurdatum, dus niet de periode. In de help functie van multivers for windows kunt u nog extra informatie opvragen met betrekking tot de verschillende opties en berekeningen van de optie Info Management.