“Bij het werken met transacties worden deze geblokkeerd voor gebruik door anderen Er wordt een ‘reservering’ gemaakt. Dat voorkomt dat twee gebruikers in dezelfde boeking werken. De manier van ‘reserveren’ is in het pakket gewijzigd waardoor het sneller en stabieler is geworden.

Er wordt nu een zogenaamde sessie per gebruiker aangemaakt. Daarmee is het echter niet meer mogelijk om op twee verschillende clients onder dezelfde naam in te loggen. Als een ingelogde gebruiker inlogt op een andere
PC, wordt de sessie in UNIT4 Multivers op de eerste PC afgesloten. Wanneer de gebruiker op de eerste PC werkt met een programma dat gebruik maakt van een sessie, verschijnt de volgende melding: De gebruiker kan nu op de tweede PC gewoon doorwerken. Als u op de eerste PC op klikt wordt het programma daar afgesloten.

Let op!
Alle nog niet opgeslagen transacties op de eerste PC worden NIET opgeslagen en gaan verloren.”