Als UNIT4 Multivers opgestart wordt blijft dit scherm soms hangen en gaat niet verder, wat kan dit zijn? Dit gebeurt ook als de SQLBase gewoon actief is.

De belangrijkste oorzaak kan zijn dat de SQLBase niet actief is, deze dient dan gestart te worden. Daarnaast is het raadzaam om in dit geval de verwijzing in de snelkoppeling van Unit 4 Multivers (‘doel’) te laten verwijzen naar (standaard) ‘C:Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\Bin\multi.exe’.
Deze verwijst standaard naar ‘multiwin.exe’, deze laatste roept echter ook dat startscherm op, ‘multi.exe’ doet dat niet.