Voor de factuur lay-out zijn verschillende input items beschikbaar voor het afdrukken van de factuurtekst en/of een omschrijving met betrekking tot projecten.

– PROJECTFACTUURTEKST
– PROJ_TERMIJN_OMSCHRIJVING
– PROJECTOMSCHRIJVING
– OMSCHRIJVING (standaard veld in het detailblok van de factuur lay-out)

Met welke velden binnen Unit 4 Multivers komen bovenstaande input items overeen?

Download de volgende bijlage: