Het is mogelijk om de naw gegevens van de contactpersonen op de layout te printen. Het kan op de volgende layouts, namelijk :

inkorder.qrp dnstoff.qrp verkord.qrp
inkorderproj.qrp Factuur: Verzamelfactuur:
Proeffactuur: factuur.qrp verzfac.qrp
afdfcopd.qrp facteceu.qrp Baliefactuur:
dnstopd.qrp fctlzkrt.qrp balieac.qrp
orderbev.qrp fctrzkrt.qrp baliefac.qrp
Offerte: factl.qrp Pakbon:
fckoff.qrp dienst.qrp pakbon.qrp

 

U kunt de volgende toevoegen:
– Voorletters
– Voornaam
– Naam
– Omschrijving titel voor
– Omschrijving titel na
– Geslacht
– Omschrijving aanhef

De veldnamen in de Report Builder zijn de bovenstaande namen, afhankelijk van de formuliersoort voorafgegaan door : CPOFFERTE, CDPAKBON of CPFACT.