Margeberekening ging in de voorgaande versies uitsluitend uit van een opslag op de Vaste VerrekenPrijs (VVP). Nu is daar een tweede berekeningsmethode aan toegevoegd:

Margeberekening op basis van de Verrekenprijs:
Bij de berekening op basis van de Vaste Verrekenprijs als basis voor de margeberekening, gaat het in feite om een opslag op de Vaste Verrekenprijs.
(Netto Verkoopprijs minus de Vaste verrekenprijs, gedeeld door de Vaste verrekenprijs) * 100 = de opslag (Marge %).
Bijvoorbeeld: Artikel XXX heeft een Vaste verrekenprijs van € 35,00. De Verkoopprijs is € 49,95.

De berekening wordt dan als volgt:
Het verschil tussen de Verkoopprijs (49,95) en de Vaste verrekenprijs (35) = 14,95. Dit bedrag wordt gedeeld door de Vaste verrekenprijs (35) en vervolgens vermenigvuldigd met 100. De uitkomst daarvan is 42,71%. Deze opslag wordt getoond in de kolom Marge %.

Vult u nu in de Artikelstamgegevens bij de marge 35% in, kijkt Unit 4 Multivers of het opslagpercentage hoger is dan 35%. Zo niet, bijvoorbeeld door een regelkorting van 7%, wordt de Nettoprijs te laag en is er sprake van marge-overschrijding.

Let op!
Als u het margepercentage voor de verkoopprijs van dit artikel zou berekenen ten opzichte van de verrekenprijs: verkoopprijs minus de verrekenprijs = marge in geld. Marge in geld * 100 / verkoopprijs = marge in procenten, komt uit deze berekening 29,93%. Unit 4 Multivers hanteert dus bij de berekening aan de hand van de verrekenprijs een opslag(percentage).

Margeberekening op basis van de Verkoopprijs: De bovenstaande berekening: Verkoopprijs minus de Verrekenprijs = Marge in geld. Marge in geld * 100 / verkoopprijs = marge in procenten, leidt tot een margepercentage in dit voorbeeld van 29,93%.

Dit is dus de berekening die gevolgd wordt als u kiest voor de margeberekening op basis van de Verkoopprijs. Op zichzelf is het margebedrag bij deze berekening hetzelfde, maar wordt het percentage op een andere manier berekend. De methode selecteren:

U kiest de berekeningsmethode in ‘Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsparameters’ map ‘Orderverwerking’ bij ‘Margemethode’


Let op!
U kunt op elk moment in uw administratie van de ene naar de andere methode omschakelen. Wel geldt dan dat een aantal bestaande facturen die op basis van de Verrekenprijs berekend waren en binnen de margebewaking vielen, er nu buiten vallen of omgekeerd. U moet hier dan bij de verwerking rekening mee houden. Zorg ervoor dat alle facturen gefactureerd en verwerkt zijn voordat u omschakelt. Als u werkt met ‘Fiattering’ met margepercentages en u kiest voor een andere berekeningsmethode, blijven de bestaande (balie)facturen of offertes wel gewoon gefiatteerd, ook al zou het margepercentage nu te laag zijn. Als u een dergelijke factuur of offerte heropent, kan het dan zijn dat deze niet meer aan de fiatteringslimiet van de fiatteur voldoet en door een ander (opnieuw) gefiatteerd moet worden.