“In ‘Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsparameters’, staan bij ‘Orderverwerking’ de mogelijke ‘Margemethoden’. Tot deze versie kon u voor het berekenen van het margepercentage over uw verkopen kiezen uit ‘Verrekenprijs’ of ‘Bruto verkoopprijs’.

Elke methode heeft zijn eigen kenmerken, maar in dit rijtje ontbrak de berekeningsmethode op basis van de nettoprijs.Deze keuzemogelijkheid is nu toegevoegd. Hierbij wordt het margepercentage berekend aan de hand van de formule: “”Marge = (nettoprijs – verrekenprijs)/ nettoprijs””.