1. Sluit vooraf de eventueel openstaande administratie in Unit4 Multivers met ‘Bestand | Sluiten’.
  2. Open ‘Beheer | Veiligstellen database’.
  3. Geef aan of u een gebruikersadministratie (administratiegegevens) wilt veiligstellen of de besturingsgegevens. De gebruikersadministratie is de de database van de administratie (bijvoorbeeld mvl00003 + het logbestand). De besturingsgegevens zijn de pakketinstellingen die gelden voor alle gebruikers (dus niet de gebruikersinstellingen per werkstation) en de formulieren (mvlmain + het logbestand).

Let op! Alleen de gebruiker ‘SYSTEEM’ kan de besturingsgegevens veiligstellen. U moet dan in Unit4 Multivers inloggen als gebruiker ‘Systeem’.

  1. Geef aan op welke locatie u de veiliggestelde bestanden wilt laten opslaan. U kunt de bestanden lokaal of op een server opslaan.

Let op! U kunt met [Bladeren] een lege map (directory) selecteren. Deze lege map moet eerst op de harde schijf worden aangemaakt. Dit moet buiten Unit4 Multivers om gebeuren. U kunt slechts één back-up in een directory opslaan. Wanneer Unit4 Multivers in de opgegeven directory al een back-up bestand aantreft, krijgt u hiervan een melding.

  1. Wanneer u een oud veiliggesteld bestand van dezelfde administratie bewust wilt overschrijven, selecteert u de optie “Bestaande bestanden overschrijven”.

Klik op [OK] om de bestanden veilig te stellen. De geselecteerde database wordt weggeschreven naar een back-up bestand op de door u aangegeven locatie met de naam “Mvlxxxxx.bkp” of “Mvlxxxxx.bk4”, waarbij “xxxxx” het nummer van de administratie is, dus bijvoorbeeld ‘Mvl99999.bkp’ of ‘Mvl99999.bk4’. Het bijbehorende *.logbestand wordt ook naar de gekozen directory gekopieerd.

Let op! Het *.bkp-bestand/bk4-bestand en het “logbestand” moeten altijd bij elkaar blijven om de back-up nog te kunnen gebruiken. Zonder het logbestand kan een back-up binnen Unit4 Multivers niet teruggezet worden. Het *.bkp/*.bk4-bestand en het logbestand moeten van dezelfde datum en tijd zijn. Het is ook mogelijk dat er meerdere logbestanden aanwezig zijn. Deze logbestanden moeten altijd bij elkaar blijven, samen met het *.bkp/bk4-bestand!!