Download hier een PDFbestand met de ISOcodes per land.
Hierin staat ook aangegeven of het een EUland betreft en of het een SEPA land is.