Vanaf versie 8.1.0 is aan de knoppenbalk van ‘Info | Rekeningkaartje’ de knop ‘Vernieuwen’ toegevoegd. Hiermee kunt u de gegevens handmatig verversen en hoeft u het programma niet eerst te sluiten.