Als u in het scherm van Aanmaken Opdrachten zit, kunt u links kiezen voor de optie Info Opdrachten .

U kunt informatie opvragen over de aangemaakte en/of al gefactureerde factuuropdrachten. Zowel verkoopopdrachten als facturen worden dus getoond in dit programma.

U hebt heel veel mogelijkheden om opdrachten te zoeken aan de hand van verschillende criteria. Klik in het vak ‘Opdracht nr:’ met de rechter muisknop en kies voor ‘Geavanceerd zoeken’ om het zoekscherm op te vragen, of klik op op de knoppenbalk. Er verschijnt een zoekscherm.  Zie ‘Opdracht zoeken’ voor een overzicht van de zoekmogelijkheden in dit scherm.

U kunt zoeken op opdrachtnummer, debiteur en kostenplaats. Maar ook op dossier en als u beschikt over de module ‘Abonnementen’, ook op abonnement. U kunt ook op combinaties zoeken (bijvoorbeeld op debiteur en kostenplaats).

Selecteer de verkoopopdracht of de factuur in het zoekscherm, of in het venster ‘Geavanceerd zoeken’.

Als in het zoekscherm de kolommen ‘Factuur’ en ‘Factuurdatum’ gevuld zijn, is de opdracht al gefactureerd. In de kolom ‘F/C’ kunt u zien of het om een factuur of een creditnota gaat (met een negatief aantal). Creditnota’s kunnen in een apart dagboek verwerkt worden. Na selectie worden de gegevens op het scherm getoond. U kunt hierbij gebruik maken van het procentteken ‘%’ als selectiecriterium.

Let op de volgende velden:
Hoofdorder
Bij het opvragen van een backorder, wordt het opdrachtnummer van de oorspronkelijke opdracht getoond op het veld ‘Hoofdorder’. Als het veld ‘Hoofdorder’ leeg is, gaat het om een hoofdorder.

Factuur
Als dit veld gevuld is, is de opdracht een historische order, want de opdracht is al gefactureerd. Als dit veld leeg is, dan staat de opdracht nog open.

Geleverd / Naleveren
In de kolom ‘Geleverd’ is aangegeven hoeveel artikelen er werkelijk geleverd zijn. Als dit aantal kleiner is dan het bestelde aantal, of als dit handmatig vastgelegd is bij het afmelden, staat het verschil in de kolom ‘Naleveren’.
Bij het factureren is een backorder aangemaakt voor dit ‘nog te leveren’ aantal.
Als u de gegevens van een reeds gefactureerde hoofdorder opvraagt, bevat de kolom ‘Naleveren’ het aantal artikelen dat in backorder is gezet, dus het aantal waarvoor de nieuwe verkoopopdracht aangemaakt is.

Fiattering
Als u werkt met Fiattering ziet u hier degene die de opdracht gefiatteerd heeft of aan wie deze opdracht foor fiattering is toegewezen.

Magazijnbon / Pakbon / Niet leveren
Onder in het venster zijn deze vakjes aangekruist als de magazijnbon of de pakbon voor de geselecteerde opdracht al afgedrukt zijn of als de opdracht niet geleverd wordt. U kunt hiermee de status bepalen van de opdracht.

Bij verzamelfacturen kunt u met de ‘bladerknop’ in de menubalk naar de overige bijbehorende opdracht(en) te gaan. Klik op ‘Nieuw’ of druk op Ctrl+N om informatie van een volgende opdracht op te kunnen vragen

Dubbelklik op een opdrachtregel (niet in het veld ‘Omschrijving’) om uitgebreide regelinformatie op te vragen.