Het inboeken van vooruitbetalingen kunt u op de volgende wijze in Unit 4 Multivers uitvoeren.

1. Maak in het programma ‘Onderhoud | Algemene gegevens Financieel’ een reeks aan om de vooruitbetalingen te nummeren
2. Koppel deze reeks in ‘Onderhoud dagboeken’ aan het dagboek van het soort ‘Kas’, ‘Bank’, ‘Giro’ of ‘Memoriaal’ waarin u de vooruitbetaling wilt boeken.
3. Start het programma ‘Invoeren financiële mutaties’ en selecteer het dagboek voor de vooruitbetaling
4. Vul de boekingsgegevens in en voeg een nieuwe regel toe
5. klik op [Debiteuren] om een bedrag te boeken dat door een debiteur vooruitbetaald is, of klik op [Crediteuren] om een bedrag te boeken dat u aan een crediteur vooruitbetaald hebt
6. Selecteer de debiteur / crediteur
7. Vul het vooruitbetaalde bedrag in (eventueel in valuta als u de valutacode ingevuld hebt). Voor crediteuren vult u dit bedrag in de kolom ‘Betaald’ in; voor debiteuren vult u dit in de kolom ‘Ontvangen’ in
8. Klik op [OK] om de vooruitbetaling te boeken. De vooruitbetaling wordt dan in het hoofdscherm opgenomen

Factuur inboeken
Nadat de factuur daadwerkelijk ontvangen of verstuurd is, gaat u deze inboeken tegen het gehele te ontvangen of te betalen bedrag.
9. Boek de factuur voor de debiteur of de factuur van de crediteur in tegen het volledige bedrag. Boek de factuur op de normale wijze in het verkoop-/inkoopboek in het programma ‘Invoeren financiële mutaties’ in

Koppelen aan factuur
Bij het inboeken van de ontvangst van de debiteuren- of crediteurenbetaling kunt u het vooruitbetaalde of -ontvangen bedrag aan de factuur koppelen.
10. Start het programma ‘Invoeren financiële mutaties’, selecteer het bankboek van de bank waarvoor de betaling ontvangen is of een memoriaaldagboek en boek de betaling van de factuur in de betreffende subadministratie ‘Debiteuren’ of ‘Crediteuren’ in
11. Selecteer de debiteur / crediteur en vraag de (openstaande) facturen op. Zowel de vooruitbetaling als de ingeboekte factuur worden getoond.

Let op!

 U moet hier altijd ‘Afstemmen met meerdere facturen gebruiken. Anders wordt de boeking niet uitgevoerd.
12. Selecteer zowel de factuur als de vooruitbetaling op de factuur. Het totaal te ontvangen of betalen bedrag bestaat dan uit het factuurbedrag minus het bedrag van de vooruitbetaling. U kunt het bedrag invullen dat u werkelijk ontvangen hebt en aangeven dat het restant als vooruitbetaling geboekt moet worden
13. Klik op [OK] om de betaling te boeken