In UNIT4 Multivers kunt u rechtengroepen aanmaken en vervolgens gebruikers aan een groep koppelen. U kunt een gebruiker aan één rechtengroep koppelen. Aan elke groep kunt u specifieke toegangs- en bewerkingsrechten toekennen. Door eenmaal aangemaakte groepen te selecteren kunt u bestaande rechten ook wijzigen of groepen verwijderen.

1) Start het menu ‘Beheer | Rechten’
2) Voer de naam en omschrijving van de nieuwe rechtengroep in
3) Ga naar het tabblad ‘Rechten’ en stel de toegangs- en wijzigrechten per programma voor deze rechtengroep samen. De zojuist aangemaakte groep heeft in eerste instantie alle rechten voor alle programma’s
4) Ga naar het tabblad ‘Gebruikers’ en koppel de juiste gebruikers aan de rechtengroep. Als een gebruiker voordien al aan een andere rechtengroep gekoppeld was, vervallen de rechten van de ‘oude’ groep en worden de nieuwe rechten toegekend.
5) Sla de gegevens op.

Let op!
Ook de Systeembeheerder (standaard de gebruiker SYSTEEM) kan aan een rechtengroep gekoppeld worden. Maar u kunt de toegangs- en wijzigrechten voor de programma’s ‘Beheer | Gebruikers’ en ‘Beheer | Rechten’ voor de systeembeheerder niet blokkeren. Doet u dit wel, verschijnt een melding en de wijziging wordt niet doorgevoerd. De gebruiker SYSTEEM kan dus altijd rechtengroepen aanpassen.