Met  UNIT 4 Multivers kunt u direct zoeken op één of meerdere grootboekrekeningen.  Dit kan via Algemeen | Grootboek mutaties of  via het veld rekening in één van de dagboeken. Hier moet dan gekozen worden voor Zoeken in Grootboekmutaties.  In het venster wat getoond wordt, kan op eenvoudige wijze gezocht worden naar een willekeurige mutatie.

Er zijn vijf verschillende tabbladen waarop een zoekcriteria vastgelegd kan worden. Klik op Nu Zoeken, om het zoeken te laten beginnen op basis van de opgegeven criteria. Door te klikken op Opnieuw Zoeken worden de opgegeven zoekcriteria verwijderd. Hierna kunnen nieuwe zoekcriteria opgegeven worden, om het programma nog een keer te laten zoeken.

Door een dubbelklik te geven op de gevonden mutatie, kan de bijbehorende grootboekmutatie direct ingekeken, gewijzigd of verwijderd worden. Voorwaarde is wel dat de dag / periode nog niet afgesloten mag zijn, de btw nog niet is aangegeven of dat de verkoopfactuur niet via de facturering geboekt is. Ook inkoopfacturen waarop al goederenontvangsten zijn geboekt mogen niet worden verwijderd. Op het scherm worden mutaties die niet gewijzigd kunnen worden, rood afgebeeld. Corrigeerbare mutaties worden groen afgebeeld.

Op de tabbladen hebt u de volgende mogelijkheden. U kunt zoekcriteria op de verschillende tabbladen met elkaar combineren.

 

Tabblad ‘Omschrijving en locatie’

Omschrijving: Hier kan gezocht worden op de omschrijving of een deel hiervan. Type het deel van de omschrijving in waarop gezocht moet worden. Geef eventueel andere criteria op of klik op Nu Zoeken om direct te laten zoeken naar mutaties die deze tekst in de omschrijving hebben.

Dagboek: Als er gezocht moet worden naar een mutatie uit een bepaald dagboek, kan hier het dagboek geselecteerd worden. Er kan ook gekozen worden om  te zoeken op “alle” dagboeken.

Boekjaar: Hier kan opgegeven worden in welk boekjaar gezocht moet worden. Er kan een bepaald boekjaar opgegeven worden of het veld wordt leeg gelaten. Er zal dan in alle boekjaren gezocht worden.

U kunt in dit venster een rekeningnummer zoeken per boekjaar. Geef het gewenste boekjaar in het venster op, en in het zoekscherm ‘Zoek grootboekrekening’ verschijnen alleen de rekeningnummers uit dat betreffende boekjaar. Laat u het veld ‘Boekjaar’ leeg, worden de rekeningen uit het hoogste boekjaar genomen, waarin een boeking heeft plaatsgevonden of het laatste boekjaar waarin gezocht is. Dit geldt echter alleen voor het selecteren van een grootboekrekening.

 

Tabblad ‘Laatst gebruikt’

Alle grootboekmutaties zoeken: dit is de standaardwaarde. Hiermee laat u in alle grootboekmutaties zoeken, zonder verdere criteria beperking

Grootboekmutaties zoeken die geboekt zijn: hier kunt u een selectie opgeven aan de hand van de gegevens van de boeking. Als u dit vakje afvinkt, moet u ook een van de onderstaande opties invullen.

In transacties tussen: Hier kan een selectie gemaakt worden op basis van het transactienummer.  Geef aan tussen welke twee transactienummers het transactienummer van de gezochte mutaties moet liggen.

Tussen periode: Hier kan een selectie gemaakt worden op basis van de boekingsperiode. Geef aan tussen welke twee periodes de door u gezochte mutatie(s) geboekt moet(en) zijn.

Tussen boekdatum: Hier kan een selectie gemaakt worden op basis van de datum van de boeking. Geef de twee data op waartussen de boeking geboekt moet zijn, of vul twee keer dezelfde datum in als u zoekt naar de boeking van één bepaalde datum.

Tijdens de laatste maanden: hier kunt u aangeven tot hoeveel maanden terug het programma moet zoeken. U kunt deze keuze maken als u bijvoorbeeld alleen weet dat de boeking ergens in de laatste weken geboekt is.

Tabblad ‘Verbijzondering’

Hier kunt u zoeken op afschriftnummer, activanummer, kostenplaatsnummer en/of dossiernummer of de nieuwste optie Projectnummer.

 

Tabblad ‘Btw’

Hier kan gezocht worden op de volgende Btw-specifiaties:
– Aangepaste Btw-aangifte
– Uitgesplitste Btw-aangifte
– Btw-code, selecteer hier het gewenste Btw-percentage (code).

Door het maken van deze selectie(s) kan er bijvoorbeeld gezocht worden op alle mutaties met een aangepaste en/of uitgesplitste Btw-aangifte zoeken. Of alle mutaties die volgens een bepaalde Btw-code geboekt zijn.
Dubbelklik op een gevonden (groene) mutatie, om direct de betreffende mutatie te openen. Eventueel kunt u een groengekleurde factuur direct wijzigen of verwijderen.

Tabblad ‘Geavanceerd’

Op dit tabblad kan er een selectie gemaakt worden op de gegevens die in de boeking gebruikt zijn. Zo kan er gezocht worden naar een bepaald bedrag dat geboekt is, of naar de debiteur of crediteur voor wie de boeking bestemd was.

Bedrag tussen: Er kan gezocht worden naar het bedrag van de boeking. U kunt twee bedragen invullen waartussen het gezochte bedrag moet liggen, of u kunt twee keer hetzelfde bedrag invullen als u naar een mutatie zoekt waarvan u het bedrag al weet.

Document: Er kan gezocht worden op een bepaald documentnummer, met dit nummer wordt het nummer bedoeld van de verkoop of inkoopboeking.

Debiteur: zoeken op de debiteur voor wie de boeking aangemaakt is.

Crediteur: zoeken op de crediteur voor wie de boeking aangemaakt is.

Sortering: hier kan opgegeven worden hoe de sortering in het zoekscherm getoond moet worden