In ‘Onderhoud | Budgetten/prognoses’ kunt u kiezen voor een gelijkmatige verdeling van een budget/prognose. Dit leidde (door afrondingsverschillen) tot ongelijke bedragen per periode, ondanks dat het budget/prognose-bedrag deelbaar was door het aantal periodes.

Bijvoorbeeld een gelijkmatige verdeling van €2400,00 over 12 periodes. In het verdelingsscherm is daarom nu een optie bijgekomen die een gelijkmatige verdeling forceert, zonder de afrondingsverschillen.

Deze optie is alleen beschikbaar als het te verdelen bedrag te delen valt door het aantal periodes: Nu wordt de verdeling voor elke periode gelijk (€ 200,00).