Foutmelding op regelniveau in de Kas-, Giro-, Bank- en Memoriaalboeken (versie 8.1.1). Het kan zijn dat u door een fout in de Btw-afhandeling (bijvoorbeeld een verkeerd Btw-scenario) de volgende foutmelding krijgt:

Het saldo te vorderen/te betalen van het Btw-scenario wijkt af van de journalisering. Mogelijk is het geselecteerd Btw percentage niet, of juist dubbel, opgenomen in het Btw-scenario.

Als u in de betreffende boekingsgang veel regels hebt, is het lastig om uit te zoeken waar de verkeerde boeking gedaan is. Nu wordt de betreffende boekingsregel rood gemarkeerd. Nadat de correctie is toegepast, is de regel weer ‘zwart’.

Bekijk de video