Ga naar de installatiemap van UNIT4 Multivers. (standaard is C:\Program Files (x86)\UNIT4\UNIT4 Multivers)
Hierin staat een bestand genaamd SQL.INI.

Open deze met kladblok.

Dit ziet er als volgt uit:

————————————————————————————————————————————————
;
; Gupta Technologies, LLC 2003
; SQLBase INItialization file
;

[win32client.comments]
;
; Win32
;————————–
; Use this section to specify Win32 client workstation parameters  that
; are independent of the communications protocol(s) being used.
;
; This section is for the Win32 client workstations. Here you will specify
; the COMmunication DLL(s) that the Win32 application(s) intend to use.
; Use the following protocol(s) to connect to the specified SQLBase product:
;
;           comdll              SQLBase target
;           ——                  ————–
;           sqlapipe           LOCAL database using Anonymous Pipes
;           sqlws32                       REMOTE database using TCP/IP (WinSock)
;

[win32client]
; ———————————————————————-
; Windows client
; ———————————————————————-
clientname=SERVICEDESK6
setzerolengthstringstonull=1
secureapi=0
negotiateapi=0
clientruntimedir=C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\

[win32client.dll]
comdll=sqlws32
;comdll=sqlapipe

[win32client.apipe]

[win32client.ws32]
serverpath=MVSERV,SBSSERVER/*

————————————————————————————————————————————————

Helemaal onderin staat in dit voorbeeld:
[win32client.ws32]
serverpath=MVSERV,SBSSERVER/*

Verander de servernaam (in dit geva lSBSSERVER) in het ipadres van de server (bijv 192.168.1.245)

Sla het bestand op.

Hierdoor zal Multivers sneller laden en zoekresultaten weergeven