Bij het boeken van een beginbalans vaste activa via ‘Taken | Vaste activa | Invoeren beginbalans’ wordt het datumveld ‘Aanschaf’ rood. Wat is hiervan de oorzaak?

Deze datum dient te liggen vóór het huidige boekjaar. Het bedrag aan afschrijvingen welke hebben plaatsgevonden voor het huidige boekjaar, kunt u ingeven op het tabblad ‘Waarden’. Alle afschrijvingen vanaf dit boekjaar, worden geboekt zodra u de eerst volgende keer het programma ‘Taken | Vaste Activa | Afschrijven’ uitvoert.

Een activum wat is aangeschaft in het huidige boekjaar, kan ingebracht worden via bijvoorbeeld het dagboek Inkoop, of in het Bankboek. Hiervoor boekt u op een grootboekrekening voor vaste activa, van de soort ‘investering’. Dit kan gewoon met de betreffende aanschafdatum gedaan worden. Vanaf de aanschafdatum zullen de afschrijvingen dan plaatsvinden.