Wanneer u in Unit4 Multivers aanmaningen verstuurd naar uw debiteuren, dan wordt bijgehouden hoe vaak al eerder een aanmaning is verstuurd die betrekking heeft op een zelfde openstaande post. Op basis van het aantal eerder verstuurde aanmaningen wordt er dan gekozen voor een andere lay-out voor de aanmaning. Dit gebeurt wanneer u verschillende lay-outs voor aanmaningen heeft gekoppeld.

Het kan wel eens gebeuren dat er met het afdrukken van aanmaningen iets fout gaat ,waardoor een aanmaning opnieuw afgedrukt dient te worden. Omdat het aantal verstuurde aanmaningen ondertussen toch is opgehoogd, zouden aanmaningen nu met een andere lay-out afgedrukt worden dan bedoeld. Om dit te voorkomen bestaat er de mogelijkheden om het aantal verstuurde aanmaningen te corrigeren. Om dit te doen kiest u bovenaan eerst voor ’Algemeen’ (indien nodig) en gaat u vervolgens in het menu Taken naar ‘Wijzigen Verkoopfacturen’. Hier selecteert u de gewenste debiteur. Vervolgens worden alle op dat moment openstaande posten getoond van deze debiteur. In dit scherm is het mogelijk het aantal verstuurde aanmaningen per openstaande post te corrigeren.