Via Menu | Beheer | Controleren Administratie kunt u een controle uitvoeren op uw administratie. In dit programma kunt u de integriteit van de database / administratie controleren.

Geef aan welke controle(s) u wilt laten uitvoeren. Dit kunt u doen door de opties “aan” of “uit” te vinken. Het programma gaat ervan uit dat u alle controles wilt laten uitvoeren. Voer dit programma met enige regelmaat uit om het evenwicht in uw administratie te controleren. Wanneer de controle gedraaid is geeft Unit4 Multivers aan of er fouten zijn gevonden in de administratie. Deze kunt u herstellen d.m.v. het aanklikken van “Fouten automatisch herstellen” en vervolgens weer op de startknop te klikken.

Let op!

Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens in de database en het aantal controles kan het proces langer duren en enige tijd in beslag nemen. Tevens is het belangrijk dat er geen medewerkers meer in de administratie ingelogd zijn.