Het is mogelijk dat je tijdens het boeken in het bank geen btw percentage kunt kiezen in de mutatieregel. Dit komt omdat de grootboekrekening waarop wordt geboekt niet goed is ingesteld. Om dit te controleren kan men naar Onderhoud | Rekeningschema gaan.

Zoek de betreffende grootboekrekening en ga naar het tabblad “BTW”. De btw-soort staat ingesteld op N.v.t. of Buiten btw. Door deze instelling te wijzigen (in goederen of diensten) kan bij het boeken op deze grootboekrekening ook btw geboekt worden.