Ondanks dat er een boekjaar is aangemaakt  kan er niet geboekt worden in de dagboeken. Het boekjaar wordt in het takenscherm rood weergegeven. Hoe kan dit worden opgelost?

Er zijn hiervoor twee mogelijke oorzaken:
1.     In de Relatiecodes is geen grootboekrekening gekoppeld bij Restantboeking (vraagposten). Ga hiervoor naar Onderhoud / Relatiecodes en kies tabblad diversen.  Er kan niet geboekt worden als hier geen rekeningnummer is ingevuld. Als dit veld leeg is, koppel hier dan een grootboekrekening en kies voor opslaan (diskettesymbool).

2.     Het kan zijn dat alle perioden van het boekjaar zijn gesloten. Dit is na te gaan via Onderhoud / Algemene gegevens / Boekjaren. Selecteer eerst het boekjaar via het veld  ‘Boekjaar’. Kijk nu in het veld ‘Laatst Afgesloten’. Als hier een getal in staat dat gelijk is aan het veld ‘Aantal’ dan betekent dit dat alle perioden in dit boekjaar zijn gesloten. Dit is te wijzigen door het getal in het veld ‘Laatst Afgesloten’ te vervangen door een lager getal. Als hier het cijfer 0 wordt ingevuld zijn alle perioden in het huidige boekjaar geopend.