In UNIT4 Multivers PaperLess wordt het veld ‘Betalingskenmerk’ automatisch gevuld met de waarde uit het veld ‘Referentie (document)’ als het veld ‘Betalingskenmerk’ leeg gelaten wordt. UNIT4 Multivers PaperLess repliceert dus de waarde automatisch, tenzij u ervoor kiest een ander betalingskenmerk te gebruiken/in te vullen.