Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een of meer decimalen bij aantallen artikelen (maximum 3), dan worden deze standaard afgedrukt met een decimale punt. Als er drie decimalen gebruikt worden, dan kan dit per abuis gelezen worden als een duizendtal.

Het is mogelijk om deze aantallen toch af te drukken met een komma als decimaalteken. Om dit te doen dient de report builder gestart te worden. In een standaardformulier van UNIT4 Multivers wordt standaard het veld AANTALDEC gebruikt als veld voor aantallen. Verwijder dit veld van het formulier en vervang het door het veld AANTAL. Open vervolgens de Properties van het AANTAL veld, door er rechts op te klikken. Vul in de properties bij Format het volgende in: #,000.

Let op! Dit kan niet geselecteerd worden.

Het format dient handmatig te worden ingevoerd. Een mogelijk nadeel is nu wel dat de decimalen altijd worden afgedrukt. Bij een aantal van 1 zal bijvoorbeeld nu 1,000 worden afgedrukt op de factuur.