Bij het aanpassen van de factuurnummering voor het nieuwe jaar, pas je de nummerreeks aan. Een reeks is een doorlopende nummering van bijvoorbeeld facturen, creditnota’s en vooruitbetalingen. Deze wordt aan een dagboek gekoppeld. Iedere boeking in het dagboek krijgt een reeksnummer, waarna het reeksnummer van de betreffende reeks met ‘1’ opgehoogd wordt.

Het is aan te bevelen om in het reeksnummer het boekjaar op te nemen; bij voorbeeld ‘20190000’ als laatste nummer als je in het nieuwe boekjaar 2019 gaat werken. De eerste factuur in het nieuwe jaar krijgt dan automatisch nummer 20190001.

Het aanpassen van de reeksen kan op de volgende manier:
1.     Ga via het menu naar ‘Onderhoud | Algemene gegevens | Financieel’, tabblad ‘Reeksen’;
2.     Klik op het icoon “Nieuw”;
3.     Geef vervolgens de code en de omschrijving van de reeks aan;
4.     Sla de wijzigingen op.

Nadat je de reeks toegevoegd hebt, ga je naar het betreffende dagboek. Bijvoorbeeld verkoop.
1.     Selecteer het nieuwe boekjaar;
2.     Voer bij kenmerken bij “Reeks” de nieuwe reeks code in. Desgewenst kun je de code opzoeken door middel van het aanklikken van het blauwe pijltje;
3.     Sla de wijzigingen op.

Het nieuwe boekjaar zal nu gebruik maken van de nieuwe reeksen. Het vorige boekjaar zal de “oude” reeks nog gebruiken.